Εισαγωγή στους επτά ιστούς

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Το οργανικό σώμα του ανθρώπου σχηματίζεται από επτά ιστούς οι οποίοι στο σύστημα Ayurveda, ονομάζονται dhatus. Η λέξη “dhatu” προέρχεται από τη Σανσκριτική ρίζα “dhri” που σημαίνει “υποστηρίζω”. Είναι οι παράγοντες εκείνοι που βοηθούν το σώμα, ή πιό σωστά, βοηθούν στο σχηματισμό της βασικής δομής του σώματος.

Γενικά

Η ζωή του κάθε ανθρώπου ξεκινά σαν ένα και μοναδικό κύτταρο (το ωάριο που μόλις έχει γονιμοποιηθεί από το σπερματοζωάριο) στο οποίο όμως υπάρχουν με κάθε λεπτομέρεια οι πληροφορίες για το σχηματισμό όλων των διαφοροποιημένων κυττάρων του μελλοντικού σώματος. Τα κύτταρα αυτά θα σχηματίσουν τους ιστούς, οι οποίοι στη συνέχεια σχηματίζοντας τα όργανα, δίνουν την τελική μορφή στο ανθρώπινο σώμα.

Η Δυτική Ιατρική θεωρεί ότι οι ιστοί του σώματος είναι τέσσερεις, δηλαδή ο νευρικός, ο μυϊκός, ο συνδετικός και ο επιθηλιακός. Ορισμένοι μάλιστα δέχονται και σαν πέμπτο ξεχωριστό ιστό το αίμα. Σύμφωνα όμως με τον Ayurveda, η δομή του οργανικού σώματος έχει ως εξής:

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ

1.- DOSHAS Οι τρεις Ενέργειες
Vata (Αέρινη)
Pitta (Πύρινη)
Kapha (Υδάτινη)

2.- BHUTAS Τα πέντε Ριζώματα
Akasha (Αιθέρας)
Vayu (Αέρας)
Tejas (Πύρ)
Jala (Ύδωρ)
Prthivi (Γή)

3.- DHATUS Οι επτά Ιστοί
Rasa (Χυλός)
Rakta (Αίμα)
Mamsa (Μυικός)
Medas (Λιπώδης)
Asthi (Οστίτης)
Majja (Νευρικός)
Sukra (Σπέρμα)

Επεξηγήσεις

Οι ιστοί που έχουν σχέση με το Kapha, δηλαδή η τροφή που απορροφάται σαν χυλός, το λίπος και βεβαίως και το σπέρμα είναι ιστοί “θρεπτικοί”, ενώ οι ιστοί που έχουν αναλάβει την “κίνηση” του σώματος και τη μεταφορά των ερεθισμάτων (μυϊκός και νευρικός), έχουν σχέση με το Vata.

Το αίμα έχει προφανή σχέση με το Πύρινο στοιχείο, ενώ τα οστά αποτελούν μία ιδιάζουσα περίπτωση διότι έχουν και το στοιχείο της στιβαρότητας και δύναμης του Kapha, καί το στοιχείο της κίνησης καθώς και τους χώρους (πόροι, αυλός) που είναι στοιχεία του Vata.

Το κάθε ένα από τα επτά Dhatus έχει μια ορισμένη θέση στην όλη οικονομία του ανθρώπινου σώματος και έχει να επιτελέσει συγκεκριμένες λειτουργίες που σχετίζονται και αλληλοσυνδέονται με τα υπόλοιπα Dhatus και τις λειτουργίες τους. Κάποιο πρόβλημα σε οποιονδήποτε από τους επτά ιστούς θα επιφέρει ανισορροπία σε όλους τους επόμενους, και δεν πρόκειται να διορθωθεί εφ΄όσον η αρχική διαταραχή παραμένει αθεράπευτη.

Διαβάστε επίσης