Μικρόβια και ιοί

Ο ιός είναι μια πιό απλή μορφή ζωής. Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι οτι δεν μπορεί να ζήσει αυτόνομα.

Και τα δύο μπορούν να προκαλέσουν ποικιλία νοσημάτων, που συχνά έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις λοιμώξεις του αναπνευστικού. Ωστόσο, ιός και μικρόβιο είναι δύο διαφορετικές μορφές ζωής.

Με τον όρο μικρόβιο εννοούμε συνήθως ένα απλό μονοκύτταρο οργανισμό (που αποτελείται δηλαδή από ένα κύτταρο).

Έχει όλα τα χαρακτηριστικά της ζωής:

  • μεταβολισμό (συνθέτει και καταναλώνει πρώτες ύλες για να ζήσει)
  • διεγερσιμότητα (απαντάει σε ερεθίσματα του περιβάλλοντος)
  • αναπαραγωγή (αναπαράγεται, δηλαδή δίνει απογόνους αυτόνομα συνήθως δια διχοτομήσεως).

Ο ιός είναι μια πιό απλή μορφή ζωής. Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι οτι δεν μπορεί να ζήσει αυτόνομα. Για να ζήσει χρειάζεται να ενσωματωθεί στα κύτταρα ενός άλλου μονοκύτταρου ή πολυκύτταρου οργανισμού. Λειτουργεί θα λέγαμε σαν παράσιτο.

Διαβάστε επίσης