Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά της ζωής;

Με τρείς λέξεις: μεταβολισμός, διεγερσιμότητα, αναπαραγωγή.

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να δοθεί ένας ορισμός. Πολύ περισσότερο, αν αφορά την ίδια τη ζωή. Ωστόσο, από τη Βιολογία μαθαίνουμε οτι τα χαρακτηριστικά της ζωής είναι:

  • Μεταβολισμός, το σύνολο των βιοχημικών διεργασιών που γίνονται στα κύτταρα κατά τις οποίες είτε αποθηκεύεται ενέργεια (αναβολισμός) είτε απελευθερώνεται ενέργεια (καταβολισμός).
  • Διεγερσιμότητα, δηλαδή η αντίδραση των οργανισμών σε διάφορα ερεθίσματα από το περιβάλλον, ώστε να επιβιώνουν.
  • Αναπαραγωγή, δηλαδή η δημιουργία απογόνων.

Η βασική δομική και λειτουργική μονάδα, που εκδηλώνει τα χαρακτηριστικά της ζωής, είναι το κύτταρο.

Διαβάστε επίσης