Στάδια ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Πρόκειται για τα 5 αναπτυξιακά στάδια στη ζωή ενός παιδιού, που αρχίζουν από τη γέννηση και τελειώνουν με την είσοδο στην εφηβεία και έχουν μεγάλη σπουδαιότητα για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του.

Πως διαμορφώνεται η προσωπικότητα του παιδιού

Ο κύριος παράγοντας της διαμόρφωσης της προσωπικότητας αλλά και του χαρακτήρα ενός παιδιού είναι η αλληλεπίδραση του με τα άτομα που ασχολούνται με την κάλυψη των βιολογικών του ορμών, όπως λήψη τροφής, έλεγχος των σφιγκτήρων και ηθική διαπαιδαγώγηση, ( κυρίως η μητέρα).

Τα στάδια της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης έχουν σταθερή διαδοχή και χρονική διάρκεια.

Το στοματικό στάδιο

Είναι το πρώτο στάδιο ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης(1ο έτος της ηλικίας), όπου η κύρια εστία της ευχαρίστησης βρίσκεται στον θηλασμό. Όταν αυτή η βιολογική ορμή δεν ικανοποιηθεί (π.χ αν διακοπεί πολύ νωρίς ο θηλασμός ή η διατροφή με το μπιμπερό και αν το παιδί πιεστεί να αρχίσει να πίνει γάλα από το ποτήρι ), στην ενήλικη ζωή του το άτομο θα παρουσιάσει την τάση για πολύ φαγητό, φλυαρία, κάπνισμα και αλκοολισμό καθώς επίσης είτε εξωπραγματική αυτοπεποίθηση είτε ψυχική κατάπτωση.

Το πρωκτικό στάδιο

Είναι το δεύτερο στάδιο ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης (2ο – 3ο έτος), όπου το παιδί καλείται να αποκτήσει τον έλεγχο των σφιγκτήρων και ο πρωκτός αποτελεί την έδρα της ψυχικής έντασης αλλά και ικανοποίησης. Χαρακτηριστικό αυτό του σταδίου είναι η τάση για αυτονομία και ο αρνητισμός.

Καθήλωση σε αυτό το στάδιο παρουσιάζεται όταν πιεστεί το παιδί να ελέγχει τους σφικτήρες, πριν αυτό είναι έτοιμο, με πιεστικές εκ μέρους των γονιών διαδικασίες. Στην ενήλικη ζωή , το άτομο αυτό θα εκδηλώσει τσιγκουνιά, επιθετικότητα, δογματισμό , καταπιεστική συμπεριφορά κ.α.

Το φαλλικό ή κλειτοριδικό στάδιο

Είναι το τρίτο στάδιο ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης (3ο – 7ο έτος), όπου το παιδί αντιλαμβάνεται τη διαφορά μεταξύ των δύο φύλων και συνειδητοποιεί την αγάπη του για τους γονείς. Η αγάπη αυτή κατευθύνεται αρχικά προς το γονέα του αντίθετου φύλου και έχει σεξουαλικό ασυνείδητο χαρακτήρα (για τα αγόρια είναι το γνωστό Οιδιπόδειο σύμπλεγμα και για τα κορίτσια το σύμπλεγμα της Ηλέκτρας). Στο τέλος της περιόδου αυτής επέρχεται η λύση των συμπλεγμάτων αυτών με την επιτυχημένη ταύτιση του παιδιού με το γονέα του ίδιου φύλου.

Η καθήλωση σε αυτό το στάδιο (ανεπιτυχής ταύτιση για διάφορους λόγους, όπως η κακοποίηση της μητέρας από τον πατέρα, η απουσία του πατέρα ως πρότυπο συμπεριφοράς, οι επαναλαμβανόμενες αρνητικές απόψεις για τους άντρες ή τις γυναίκες κ.α) οδηγεί το άτομο στο να εκδηλώνει στην ενήλικη ζωή του ομοφυλοφιλική διάθεση, αλαζονεία, ναρκισσισμό, σωβινισμό κ.α).

Το στάδιο της λανθάνουσας σεξουαλικότητας

Είναι το τέταρτο στάδιο ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης (7ο – 11ο έτος), όπου το παιδί αρχίζει να στρέφει το ενδιαφέρον του σε πρόσωπα και καταστάσεις του ευρύτερου περιβάλλοντος. Η υπέρμετρη ενασχόληση με τη σεξουαλικότητα του προηγούμενου σταδίου υποχωρεί και υπάρχει μία εσωτερική γαλήνη η οποία προετοιμάζει το παιδί για τη διαδικασία της εισαγωγής του στην εφηβεία.

Στάδιο της ετερόφυλης σεξουαλικότητας

Είναι το τελευταίο στάδιο ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης , κατά το οποίο το άτομο πλέον στρέφει την αγάπη του προς τα μέλη του αντίθετου φύλου, για να εκφράσει την ανάγκη προς σύναψη σχέσεων και την προετοιμασία του για απογόνους.

Διαβάστε επίσης