Ξηρό φατνίο

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Το ξηρό φατνίο είναι μια επώδυνη κατάσταση που παρουσιάζεται 2 με 3 μέρες μετά από την εξαγωγή ενός δοντιού, κατά την οποία η περιοχή μέσα στο κόκαλο όπου βρίσκονταν οι ρίζες του δοντιού (φατνίο) μολύνεται, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κλείσει η πληγή που άφησε η εξαγωγή.

Παθογένεια

Η δημιουργία του ξηρού φατνίου οφείλεται στον μη σχηματισμό ή και στην απόρριψη του θρόμβου (πηγμένο αίμα που γεμίζει τις τρύπες στο κόκαλο μέσα στις οποίες βρίσκονταν οι ρίζες του δοντιού) λόγο μόλυνσης ή μηχανικής απομάκρυνσης του. Με τον θρόμβο αυτό ο οργανισμός αποκαθιστά την πληγή που δημιούργησε η εξαγωγή. Ετσι η απώλεια ή η μη δημιουργία του έχει ως αποτέλεσμα να μην κλείνει το τραύμα και το κόκαλο που περιέβαλε τις ρίζες του δοντιού να μένει εκτεθειμένο και να νεκρώνεται. Στην δημιουργία του ξηρού φατνίου μπορεί να συμβάλλει η κακή στοματική υγιεινή, διάφορες κακώσεις που μπορεί να προκλήθηκαν κατά την διάρκεια της εξαγωγής, όπως και η έλλειψη από τον οργανισμό βιταμίνης C και D.

Πρόληψη

Καλή στοματική υγιεινή, αποφυγή «ρουφήγματος» (απομύζησης) του τραύματος, προσοχή στο φαγητό και αποφυγή καπνίσματος.

Κλινική εικόνα

Μετά 2-3 ημέρες από την εξαγωγή εμφανίζεται πολύ δυνατός, συνεχής και διαπεραστικός πόνος στην πλευρά του προσώπου που έγινε η εξαγωγή. Ο πόνος αυτός είναι πιο έντονος την νύχτα και πολλές φορές ανυπόφορος ενώ έχουμε και έντονη κακοσμία του στόματος.

Διάγνωση

Η διάγνωση του ξηρού φατνίου γίνεται εύκολα με βάση την κλινική εικόνα.

Αντιμετώπιση

Γίνεται καθαρισμός και πλύσεις του τραύματος με φυσιολογικό ορό και τοποθετείται μέσα στην πληγή γάζα με αντισηπτικό διάλυμα. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται καθημερινά μέχρι την επούλωση του τραύματος.

Διαβάστε επίσης