Ο ρόλος της οικογένειας στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού

Η οικογένεια αναμφισβήτητα αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα στην ανάπτυξη του και στη ζωή ενός ατόμου. ‘Ολες οι σύγχρονες ψυχολογικές θεωρίες προσδίδουν στο οικογενειακό περιβάλλον μία ιδιαίτερη δύναμη και το θεωρούν ως το σπουδαιότερο και καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού.

Φθάνει να σκεφτούμε ότι το 1/4 από τη ζωής μας το περνάμε μέσα στην οικογένεια και ότι στα πρώτα μας σημαντικά χρόνια έχουμε σχεδόν αποκλειστική αλληλεπίδραση με αυτήν.

Συστηματικές μελέτες τόσο από τους ανθρωπολόγους και κοινωνιολόγους όσο και από τους ψυχολόγους και παιδαγωγούς, έχουν επισημάνει και αποδείξει τον καθοριστικό ρόλο που αυτή διαδραματίζει στη ζωή ενός παιδιού.

Πώς επιτυγχάνει η οικογένεια τον ρόλο της

Ο ρόλος της οικογένειας σε σχέση με το παιδί, τον οποίο έχει αναλάβει και πρέπει να φέρει εις πέρας με επιτυχία χωρίζεται σε τέσσερις τομείς :

Πρώτα έρχεται η φροντίδα για την ικανοποίηση των βιολογικών αναγκών (τροφή, δίψα, πείνα) και για τη σωματική ακεραιότητα και υγεία του παιδιού (προφύλαξη από ατυχήματα, τα απαραίτητα εμβόλια και η επαρκής ιατρική φροντίδα όταν το παιδί είναι άρρωστο).

Επειτα ακολουθεί η φροντίδα εκ μέρους της οικογένειας για την σωστή κοινωνικοποίηση του παιδιού. Αλλά και η εκμάθηση των κοινωνικών κανόνων και μορφών συμπεριφοράς που θα το βοηθήσουν να γίνει ένα χρήσιμο άτομο για την εαυτό του και την κοινωνία .

Η φροντίδα για την οικοδόμηση μίας υγιής προσωπικότητας είναι ένας ακόμα τομέας όπου η οικογένεια πρέπει να προσφέρει τα μέγιστα. Η συναισθηματική ισορροπία και η διατήρηση της αλλά και η ψυχική ηρεμία συνθέτουν την εικόνα ενός ψυχικά υγιές παιδιού.

Η ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων του παιδιού και η αξιοποίηση των νοητικών του ικανοτήτων είναι ακόμη μία υποχρέωση της οικογένειας, Πρέπει λοιπόν να του προσφέρουμε παιδί ένα κατάλληλο περιβάλλον ώστε η μάθηση και οι ευκαιρίες για γνώση να είναι εξασφαλισμένες.

Τόσο η ικανοποίηση των βιολογικών αναγκών όσο και η κοινωνικοποίηση του παιδιού έχουν αναγνωριστεί ως βασική ευθύνη της οικογένειας σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες όλων των εποχών.

Μόλις τα 35 τελευταία χρόνια άρχισε να μελετάται και να συνειδητοποιείται ο ρόλος της οικογένειας και της συμβολή της και στους δύο τομείς (της ανάπτυξης των γνωστικών ικανοτήτων και της ανάπτυξης και διατήρησης της ψυχικής υγείας) όπου οδηγούν το άτομο σε προσωπική ευημερία και ευτυχία.

Κίνητρο για τις παραπάνω μελέτες των επιδράσεων της οικογένειας αρχικά ήταν οι πεποιθήσεις του Freud, για την σπουδαιότητα των πρώτων παιδικών χρόνων (ειδικά των πρώτων πέντε), στη διαμόρφωση της προσωπικότητας ενός παιδιού αλλά και στη σημαντική σχέση όπου αναπτύσσεται μεταξύ του παιδιού και τη μητέρας.

Διαβάστε επίσης