Εμβόλιο διφθερίτιδας – τετάνου – ακυτταρικό κοκκύτη (DTaP)

Γενικά

To DTaP (Infarix), είναι ένα εμβόλιο που παρέχει ταυτόχρονα προστασία από την διφθερίτιδα, τον τέτανο και τον κοκκύτη. Αποτελείται από 30 IU τοξοειδούς (ατοξικό προϊόν του μικροβίου) διφθερίτιδας, 40 IU τοξοειδούς τετάνου και 25 μg τοξίοειδούς του κοκκύτη, 25 μg νηματιδιακής αιμοσυγκολλητίνης και 8 μg ινιδιακές πρωτεϊνες (το τοξοειδές, η νηματιδιακή αιμοσυγκολλητίνη και οι ινιδιακές πρωτεϊνες (περτακτίνη) είναι αντιγόνα κατά του κοκκύτη. Τα έκδοχα του εμβολίου είναι υδροξείδιο του αργιλίου, φαινοξυαιθανόλη και φυσιολογικός ορός.

Ενδείξεις

Προφύλαξη από τη διφθερίτιδα, τον τέτανο και τον κοκκύτη από 2 μηνών μέχρι και το 6ο έτος. Παιδιά που καθυστέρησαν κάποια δόση, συνεχίζουν κανονικά τον εμβολιασμό, ανεξάρτητα από το χρόνο καθυστέρησης. Μπορεί να χορηγηθεί για τις δύο αναμνηστικές δόσεις που ακολουθούν τον αρχικό (βασικό) εμβολιασμό με το ολοκυτταρικό εμβόλιο DTP, αλλά και για τον βασικό εμβολιασμό στις περιπτώσεις που αντενδείκνυται ο εμβολιασμός με το ολοκυτταρικό εμβόλιο (π.χ. ιστορικό σπασμών ή εγκεφαλίτιδας ή υπερβολική αντίδραση μετά από την πρώτη δόση του DTP).

Αντενδείξεις

Απόλυτες
Το εμβόλιο δεν πρέπει να γίνεται
– κατά την διάρκεια εμπύρετων νοσημάτων,
– σε άτομα που έχουν εμφανίσει σημεία υπερευαισθησίας μετά από προηγούμενη χορήγηση του ή εμβολίου διφθερίτιδας – τετάνου.
– σε εγκεφαλοπάθεια που εκδηλώθηκε εντός 7 ημερών από τον εμβολιασμό και δεν εξηγείται από άλλη αιτία

Σχετικές
– όταν ένα παιδί μετά από μία προηγούμενη δόση του εμβολίου παρουσίασε γενικευμένη αλλεργική αντίδραση, σπασμούς με ή χωρίς πυρετό τις αμέσως επόμενες 3 μέρες, κατάσταση καταπληξίας με υποτονία ή μειωμένη ανταπόκριση στα ερεθίσματα μέσα σε 48 ώρες, επίμονο γοερό ή υψίσυχνο κλάμα τις πρώτες 48 ώρες μετά τον εμβολιασμό που διαρκεί περισσότερο από 3 ώρες, πυρετό >40,5 °C εντός 48 ωρών που δεν οφείλεται σε άλλη εντοπιζόμενη αιτία
– σε παιδιά με εξελισσόμενη νευρολογική συνδρομή ή αναβάλλεται μέχρι το τέλος του χρόνου αν υπάρχει τέτοια υποψία. Το ίδιο ισχύει κι αν η περιγεννητική περίοδος ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη
– θροβοκυττοπενία ή αιμορραγική διαταραχή, επιδή μπορεί να συμβεί αιμορραγία μετά από ενδομυϊκή ένεση.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση

– Παιδιά με ατομικό ιστορικό απύρετων σπασμών ή παιδιά με εγκεφαλική παράλυση ή καθυστέρηση της κινητικής εξέλιξής τους ή με θετικό οικογενειακό ιστορικό απύρετων σπασμών μπορούν να εμβολιασθούν με το DTtaP και ταυτόχρονα να τους χορηγηθεί παρακεταμόλη 15 mg / κιλό ανά δόση κάθε 4 ώρες για το επόμενο 24ωρο.
– Το εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί σε ασθενείς με AIDS.
– Δεν χορηγείται στην κύηση και στην γαλουχία
– Σε ασθενείς που παίρνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία π.χ. κορτιζόνη (πάνω από 15 μέρες), υποβάλλονται σε ακτινοβολία κ.ά. το εμβόλιο πρέπει να γίνεται 1 μήνα μετά την διακοπή της θεραπείας, αν όμως η θεραπεία είναι μακροχρόνια μπορεί να γίνει το εμβόλιο, παρόλο που ενδέχεται να έχουμε μειωμένη αντισωματική απάντηση.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Είναι ίδιες με εκείνες του ολοκυτταρικού εμβολίου, αλλά η ένταση και η συχνότητα εμφάνισης των παρενεργειών είναι σαφώς μικρότερες από εκείνες του ολοκυτταρικού εμβολίου διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη (υπολογίζονται στο μισό έως το ένα πέμπτο των αντιδράσεων του ολοκυτταρικού).
Τοπικές
Πόνος, ερυθρότητα, οίδημα (πρήξιμο) και σκληρία στο σημείο της ένεσης εμφανίζονται συνήθως τις πρώτες 48 ώρες Μετά την χορήγηση της πρώτης δόσης, μπορεί να εμφανιστούν όψιμες αντιδράσεις.
Συστηματικές
Πυρετός >38 °C, υπνηλία, ανησυχία, εμετοί, ανορεξία, δερματίτιδα, έκζεμα, βήχας, ρινίτιδα, μέση ωτίτιδα είναι οι ήπιες συστηματικές αντιδράσεις που παρατηρούνται.
Σοβαρές συστηματικές αντιδράσεις
Σοβαρές συστηματικές αντιδράσεις όπως έντονο κλάμα απαρηγόρητο που επιμένει περισσότερο από 3 ώρες, κλάμα ασυνήθιστο και υψίσυχνο, πυρετός >40,5 °C, υποτονία ή μειωμένη ανταπόκριση στα ερεθίσματα μέσα σε 48 ώρες, θροβοκυττοπενία, σπασμοί με ή χωρίς πυρετό, γενικευμένη αλλεργική αντίδραση ( δεν οφείλεται στο αντιγόνο του κοκκύτη), οξεία εγκεφαλοπάθεια (εμφανίζεται μέσα σε 2-3 μέρες, ωστόσο αποδίδεται στο εμβόλιο έστω κι αν συμβεί μέχρι την 7 μέρα), μπορεί να παρατηρηθούν.

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών του ακυτταρικού σε σχέση με το ολοκυτταρικό (ποσοστό % των εμβολιασθέντων) φαίνονται στο παρακάτω πίνακα.

Εμβόλιο διφθερίτιδας - τετάνου - ακυτταρικό κοκκύτη (DTaP)

Πότε χορηγείται και πώς

Χορηγείται ενδομυϊκά. Γίνεται στο 2ο, 4ο, 6ο, 12-15ο μήνα καθώς και στα 4-6 έτη. Δεν συνιστάται να γίνεται μετά το 7ο έτος (γίνεται το διπλό διφθερίτιδας- τετάνου). Αν το παιδί έχει διακόψει ή καθυστερήσει κάποια δόση, ο εμβολιασμός συνεχίζεται κανονικά, η δε πέμπτη δόση μπορεί να παραλειφθεί αν η τέταρτη έχει γίνει μετά τον τέταρτο χρόνο.

Μορφή – συσκευασία

Το εμβόλιο αποτελείται από φύσιγγες μιας δόσης με στείρο εναιώρημα 0,5 ml.

Σταθερότητα – Συντήρηση

Διατηρείται σε θερμοκρασία 2-8 °C και σε σκοτεινό μέρος. Πρέπει να αποφεύγεται η κατάψυξη.

Παρατηρήσεις

– Παρέχει προστασία για την διφθερίτιδα στο 100% των εμβολιασθέντων, για τον τέτανο στο 96% και για τον κοκκύτη στο 84% μετά την 3η δόση.
– Μπορεί να χορηγηθεί μαζί με το OPV ή IPV (εμβόλια για πολιομυελίτιδα), το ΙΕΠ (ιλαράς- ερυθράς -παρωτίτιδας), συνδεδεμένο εμβόλιο του αιμ’οφιλου της γρίππης (Act-Hib ή Hiberix ή Hibtitter) και της ηπατίτιδας Β (Engerix ή Recombivax) σε διαφορετικό σημείο και με διαφορετική σύριγγα.
– Υπάρχει συνδυασμός σε μία σύριγγα του εμβολίου DtaP (Infarix) με 1) εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β (Infarix- Hep-B) και 2) με εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδα (με αδρανοποιημένους ιούς) και εμβόλιο κατά του αιμόφιλου της γρίππης.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση