Βελονισμός: μια εναλλακτική προσέγγιση στη θεραπεία του Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου

Η θεραπευτική προσέγγιση της νόσου με το Βελονισμό, αποσκοπεί στη αποκατάσταση της αρμονικής λειτουργίας του οργάνου που πάσχει.

Το σύνδρομο που αποκαλείται Ευερέθιστο Έντερο αποτελεί κινητικού τύπου διαταραχή του εντέρου, χωρίς όμως να είναι γνωστή η αλληλουχία των γεγονότων και καταστάσεων που οδηγούν σ’ αυτήν. Χαρακτηρίζεται από μια ομάδα συμπτωμάτων που διαφέρουν μεταξύ των ασθενών. Τα κυριότερα συμπτώματα του συνδρόμου είναι:

  • Κοιλιακό άλγος ή δυσφορία.
  • Διάρροια, δυσκοιλιότητα ή εναλλαγές διάρροιας και δυσκοιλιότητας.
  • Αίσθημα ατελούς κένωσης του εντέρου, που προκαλεί επανειλημμένες προσπάθειες για αφόδευση, συνήθως χωρίς αποτέλεσμα.
  • Μετεωρισμός της κοιλιάς, συχνές ερυγές (ρεψίματα) και αποβολή αερίων.
  • Αποβολή βλέννας με τα κόπρανα.
  • Επιδείνωση των ενοχλημάτων κατά τη διάρκεια συναισθηματικού stress

Στην Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική η νόσος δεν περιγράφεται με την μορφή που την ορίζουμε σήμερα. Κάθε σύμπτωμα του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου θεωρείται το αποτέλεσμα της δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου ή σπλάγχνου.

Τα όργανα και τα σπλάγχνα δεν αποτελούν συγκεκριμένες ανατομικές δομές, όπως τις αντιλαμβάνεται η σύγχρονη ιατρική. Ο ρόλος τους είναι σχεδόν αποκλειστικά λειτουργικός. Έτσι τα όργανα (Σπλήνας, Καρδιά, Πνεύμονες, Ήπαρ, Νεφροί και Περικάρδιο) συμβάλλουν στην παραγωγή, την διατήρηση και τη ρύθμιση της λειτουργίας των Ζωτικών Ουσιών (Αίμα και σωματικά υγρά).

Τα σπλάγχνα (Λεπτό Έντερο, Παχύ Έντερο, Χοληδόχος Κύστη, Ουροδόχος Κύστη, Στομάχι και Τριπλός Θερμαστής) συμβάλλουν στην παραλαβή, το διαχωρισμό, την κατανομή και την έκκριση των Ζωτικών Ουσιών.

Κατά την Κινέζικη σκέψη, ο Σπλήνας αποτελεί το κύριο όργανο που συμμετέχει στη διαδικασία της πέψης. Όταν κάτω από την επίδραση διαφόρων βλαπτικών παραγόντων ο Σπλήνας αδυνατεί, εμφανίζονται συμπτώματα όπως μετεωρισμός της κοιλιάς, αυξημένη παραγωγή αερίων και διάρροια.

Επειδή ο Σπλήνας σχετίζεται στενά με το Στόμαχο, παράλληλα παρατηρούνται και συμπτώματα όπως ερυγές (ρεψίματα) ναυτία και έμετοι. Η ανεπάρκεια του Σπλήνα έχει σαν αποτέλεσμα τον ελαττωμένο μεταβολισμό της τροφής και την παραγωγή αυτό που η παραδοσιακή ιατρική αποκαλεί “υγρασία στο σώμα”.

Η υγρασία έχει την τάση να μεταβαίνει στα ανώτερα τμήματα του σώματος, όπως το κεφάλι, προκαλώντας πονοκεφάλους, τους οποίους ο ασθενής περιγράφει χαρακτηριστικά (το κεφάλι μου είναι γεμάτο και κοντεύει να σπάσει). Με την πάροδο του χρόνου, η υγρασία συμπυκνώνεται στο Παχύ Έντερο, προκαλώντας την αποβολή βλέννας στα κόπρανα.

Ο ελαττωμένος μεταβολισμός της προσλαμβανόμενης τροφής από το Σπλήνα, έχει σαν αποτέλεσμα την ανεπαρκή θρέψη του σώματος, που εκδηλώνεται ως καταβολή δυνάμεων και κόπωση.

Παράλληλα ο Σπλήνας είναι το όργανο στο οποίο παράγεται το Αίμα (πάντα σύμφωνα με την παραδοσιακή κινέζικη σκέψη και όχι με τη σύγχρονη ιατρική αντίληψη). Η ελαττωμένη παροχή Αίματος στην Καρδιά (το όργανο που ελέγχει το πνεύμα), οδηγεί σε συμπτώματα άγχους (ταχυπαλμία, σφίξιμο στο θώρακα κ.λ.π).

Εκτός όμως από τον Σπλήνα και άλλα όργανα εμπλέκονται στην πρόκληση των συμπτωμάτων του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου.

Το Ήπαρ κάτω από την επίδραση ενδογενών συναισθηματικών παραγόντων είναι δυνατό να προσβληθεί και να προκαλέσει βύθιο πόνο στην κοιλιά και εναλλαγές διάρροιας με δυσκοιλιότητα. Στους ενδογενείς συναισθηματικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του Ήπατος περιλαμβάνεται και το άγχος, ως αποτέλεσμα της ελαττωμένης παροχής Αίματος στην Καρδιά από τη δυσλειτουργίας του Σπλήνα.

Δημιουργείται δηλαδή ένας φαύλος κύκλος, όπου εξαιτίας της μεταβολής, αλληλοεξάρτησης και αλληλοεπίδρασης των οργάνων, η διαταραχή του ενός επηρεάζει και τα υπόλοιπα.

Οι Νεφροί κατά την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική “θερμαίνουν” τον Σπλήνα, ώστε αυτός να επιτελεί τη διαδικασία της πέψης. Έτσι, καταστάσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία των Νεφρών οδηγούν σε δυσλειτουργία του Σπλήνα και κατ’ επέκταση στην πρόκληση συμπτωμάτων όπως αυτών που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Τέλος οι Νεφροί θεωρείται ότι ελέγχουν τη λειτουργία των οπών του σώματος. Άρα η ανεπάρκειά τους οδηγεί σε αδυναμία ελέγχου του σφιγκτήρα και στην εμφάνιση του αισθήματος της ατελούς κένωσης του εντέρου.

Σχηματικά, η αλληλουχία των καταστάσεων και γεγονότων που οδηγούν στην πρόκληση των συμπτωμάτων του Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου σύμφωνα με την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική, φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.

Ευερέθιστο έντερο και Βελονισμός
Ευερέθιστο έντερο και Βελονισμός

Η θεραπευτική προσέγγιση της νόσου με το Βελονισμό, αποσκοπεί στη αποκατάσταση της αρμονικής λειτουργίας του οργάνου που πάσχει.

Όταν τα συμπτώματα οφείλονται σε προσβολή του Σπλήνα, η θεραπεία στοχεύει αφενός στην τόνωση της λειτουργίας του ώστε να επιτελεί αποτελεσματικό το μεταβολικό του έργο και αφετέρου στην απομάκρυνση της “υγρασίας” που έχει συσσωρευτεί στο σώμα.

Όταν πάσχει το Ήπαρ, η θεραπεία αποσκοπεί στην άρση της βλαβερής επίδρασης των ενδογενών βλαπτικών παραγόντων. Σε ανεπάρκεια των Νεφρών επιχειρείται η τόνωση της ενέργειας Γιανγκ του οργάνου ώστε αφενός να “θερμαίνει” αποτελεσματικά τον Σπλήνα και αφετέρου να ελέγχει ικανοποιητικά τους σφιγκτήρες.

Σημείο κλειδί στη θεραπεία του συνδρόμου με βελονισμό αποτελεί το ΑΣ 14 (αμέσως κάτω από το στέρνο, στη μέση γραμμή), που μπορεί να συνδυαστεί με μάλαξη (μασάζ) του σημείου Ν1 (στο πέλμα στο όριο πρόσθιου και μέσου τριτημορίου, ανάμεσα στη δεύτερη και τρίτη μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση).

Τα σημεία αυτά έχουν άμεση και αποτελεσματική δράση σε επώδυνες παθήσεις τις κοιλιάς. ’λλα σημεία που χρησιμοποιούνται είναι το Σ36 (το ισχυρότερο απόμακρο σημείο για γαστρεντερικές διαταραχές, με ισχυρή σπασμολυτική δράση), το Σ25 και ΟΚ25 (πρόσθιο και οπίσθιο σημεία Μου του Παχέος εντέρου), Σ37 (σημείο Χε του Μεσημβρινού του Παχέος Εντέρου) και σημεία των πασχόντων Μεσημβρινών της Ουροδόχου Κύστης, του Στομάχου, της Καρδιάς και των Πνευμόνων.

Στην τύπου ανεπάρκειας διαταραχή, είναι δυνατό να εφαρμοσθεί μόνο μόξα στα σημεία Σ25 και ΟΚ25 (πρόσθιο και οπίσθιο σημεία Μου του Παχέος εντέρου), Η13 και ΟΚ20 (πρόσθιο και οπίσθιο σημεία Μου του Σπλήνα) και ΑΣ12 και ΟΚ21 (πρόσθιο και οπίσθιο σημεία Μου του Στομάχου).

Οι θεραπείες επαναλαμβάνονται μία με δύο φορές την εβδομάδα και συνήθως απαιτούνται 15 – 20 συνεδρίες.

Από την ανάλυση που προηγήθηκε διαπιστώνεται με πόσο απλό τρόπο η Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική, ερμηνεύει παθογενετικά τα συμπτώματα του Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου.

Οι μηχανισμοί, αν και είναι υπεραπλουστευμένοι κρίνοντάς τους με τη σύγχρονη λογική, εντούτοις προσεγγίζουν ολιστικά τη νόσο, κάτι που η σύγχρονη ιατρική δεν είναι σε θέση να το προσφέρει.

Με δεδομένο ότι χιλιάδες χρόνια τώρα η νόσος θεραπεύεται αποτελεσματικά με τον ίδιο τρόπο, αξίζει την προσπάθεια ο Βελονισμός να αποτελεί μια συμπληρωματική θεραπευτική προσέγγιση στο δυσίατο παρά την απλότητά του νόσημα.

Άλλωστε οι σύγχρονες γνώσεις μας πάνω στο νευροφυσιολογικό υπόστρωμα της δράσης του Βελονισμού, είναι σε θέση να ερμηνεύσουν με “επιστημονικό” τρόπο τα ευνοϊκά αποτελέσματά του στα επώδυνα σύνδρομα.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση