Βελονισμός και ταυτόχρονη λήψη φαρμάκων

Ο βελονισμός μπορεί να συνεργασθεί αρμονικά με οποιαδήποτε κλασσική ή συμπληρωματική αγωγή.

Πολλοί ασθενείς που πάσχουν από χρόνια νοσήματα και λαμβάνουν συστηματικά φαρμακευτική αγωγή, καταφεύγουν στο βελονισμό προκειμένου να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας.

Σε αντίθεση με άλλες συμπληρωματικές – εναλλακτικές θεραπευτικές τεχνικές που απαιτούν διακοπή των φαρμάκων που λαμβάνει ο ασθενής, ο βελονισμός μπορεί να συνεργασθεί αρμονικά με οποιαδήποτε κλασσική ή συμπληρωματική αγωγή. Πολλές φορές μάλιστα οι Ιατροί – Βελονιστές συγχορηγούν φάρμακα, προκειμένου να αυξήσουν τα ευεργετικά αποτελέσματα της θεραπείας.

Για παράδειγμα, στις περιπτώσεις χρόνιας κεφαλαλγίας η χορήγηση μικρών δόσεων αμιτρυπτιλίνης αυξάνει την αναλγητική δράση του βελονισμού. Σε άλλες περιπτώσεις, πολύ μικρές δόσεις κλασσικών (μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, ξυλικαϊνη, θειαμίνη) ή ομοιοπαθητικών σκευασμάτων, εγχέονται σε σημεία βελονισμού.

Αντίθετα, η απότομη διακοπή φαρμάκων που λαμβάνει για πολλά χρόνια ο ασθενής απαγορεύεται.

Οποιαδήποτε μείωση της δόσης αυτών των φαρμάκων, γίνεται πάντα σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε επίσης