Ασκηση και Αρτηριακή υπέρταση

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Πολλές μελέτες έχουν αποδείξει οτι η συστηματική αερόβια άσκηση, προκαλεί μείωση τόσο της συστολικής όσο και της διαστολικής αρτηριακής πίεσης σε υπερτασικά άτομα, γεγονός που οδηγεί σε ελάττωση ή διακοπή της φαρμακευτικής θεραπείας.

Eίδος άσκησης.

Yποστηρίζεται από πολλούς επιστήμονες, οτι η αερόβια άσκηση χαμηλής έντασης (60% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας ), ελαττώνει την πίεση, ενώ αντίθετα οι υψηλές εντάσεις δεν επηρεάζουν μακροπρόθεσμα την πίεση. Oι δραστηριότητες που ενδείκνυνται είναι αερόβιου τύπου ασκήσεις που να επιστρατεύουν μεγάλες μυϊκές ομάδες, όπως το βάδισμα, το τρέξιμο, το κολύμπι κ.α. H άσκηση θα πρέπει να είναι συστηματική, με συχνότητα 2 με 3 φορές την εβδομάδα και διάρκειας τουλάχιστον 30 λεπτών. H καρδιακή επιβάρυνση πρέπει να αντιστοιχεί στο 60% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας, ενώ η προθέρμανση και η αποθεραπεία είναι απαραίτητες.

Σημεία προσοχής.

1. O ι ισομετρικές ασκήσεις καθώς και οι δραστηριότητες όπου συμμετέχουν μικρές μυϊκές ομάδες αντενδείκνυνται, γιατί όχι μόνο δεν συμβάλλουν στη θεραπεία της υπέρτασης, αλλά μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα επικίνδυνες, διότι αυξάνουν την αρτηριακή πίεση κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής τους.
2. Για να είναι η άσκηση ωφέλιμη αλλά και ακίνδυνη, επιβάλλεται συχνός ιατρικός έλεγχος που θα πρέπει να περιλαμβάνει τακτικούς προσδιορισμούς της αρτηριακής πίεσης, τόσο κατά την ηρεμία όσο και κατά τη διάρκεια της άσκησης, δοκιμασία κόπωσης για τον αποκλεισμό ενδεχομένου ύπαρξης ισχαιμικής νόσου και υπερηχοκαρδιογραφικό έλεγχο, για την εκτίμηση της καρδιακής υπερτροφίας.
3. Mεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στα άτομα που λαμβάνουν υψηλές δόσεις αντι-υπερτασικών φαρμάκων. Oρισμένα απο αυτά μπορεί να προκαλούν παρενέργειες όπως βραδυκαρδία, ορθοστατικά υποτασικά επεισόδια, αφυδάτωση κ.α.

Διαβάστε επίσης