Μερική παθητική διάταση

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Στη μερική παθητική διάταση χρησιμοποιείται το βάρος του σώματος ή η μυϊκή δύναμη του ίδιου του ατόμου.

Πως γίνεται

Η διάταση αυτή χωρίζεται σε δυο μέρη. Αρχικά οι μύες διατείνονται απο σταθερή θέση και με τη βοήθεια του βάρους του σώματος. Μετά απο αυτή τη σταθεροποίηση χρησιμοποιείται η δύναμη του ίδιου του ασκουμένου(π.χ. του χεριού), για να επιτευχθεί μεγαλύτερη διάταση. Η διάταση στην ακραία θέση διαρκεί απο 15 εως 30 δευτερόλεπτα. Μερικές παθητικές, μπορούν να χαρακτηριστούν και οι διατάσεις που γίνονται στα πολύζυγα.

Η συγκεκριμένη μέθοδος διατάσεων είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, γιατί υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για να επηρεαστεί ο συνδετικός ιστός, να διαταθεί ο μυς και να μην ενεργοποιηθεί το μυοτατικό αντανακλαστικό (προστατευτικός μηχανισμός που προκαλεί σύσπαση). Τα 15 εως 30 δευτερόλεπτα διατήρησης στην ακραία θέση, βοηθούν ώστε να επιτυγχάνεται σωστός έλεγχος της κίνησης, αυτοσυγκέντρωση, καλή αναπνοή και μυϊκή αίσθηση. Η μερική παθητική διάταση αυξάνει τη μυϊκή απόδοση (ικανότητα ανάπτυξης μέγιστης ταχύτητας και δύναμης), που εξαρτάται φυσικά απο την ελαστικότητα των αρθρώσεων και συμβάλλει στην αποφυγή των τραυματισμών. Τέλος εφαρμόζεται με καλά αποτελέσματα, μετά απο τραυματισμούς.

Τα μοναδικά μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι ο ασκούμενος πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένος, ώστε να εκτελέσει σωστά τις διατάσεις και ότι απαιτείται πολύς χρόνος για να διαταθούν πολλές μυϊκές ομάδες.

Διαβάστε επίσης