Κινησιοθεραπεία – παθητική

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η παθητική κινησιοθεραπεία είναι μια μορφή κινησιοθεραπείας που σαν θεραπευτική μέθοδος επιδιώκει τη λειτουργική αποκατάσταση και την επιστροφή κάποιου ανθρώπου στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής μετά από κάποιο τραυματισμό ή πάθηση, με τη βοήθεια θεραπευτικών ασκήσεων.

Πως γίνεται

Παθητική καλείται η κίνηση που εκτελείται από το φυσιοθεραπευτή χωρίς τη βοήθεια του ασθενούς. Γίνεται σε ασθενείς που βρίσκονται σε κωματώδη κατάσταση, δεν συνεργάζονται ή είναι ανίκανοι λόγω της πάθησής τους να συνεργαστούν.

Σκοπός είναι να διατηρηθεί το εύρος κίνησης των αρθρώσεων, προκειμένου να προληφθούν οι ενδεχόμενες συγκάμψεις (αγκυλώσεις) ή ν’αποκατασταθεί η δυσκαμψία που τυχόν υπάρχει, να διατηρηθεί ή και να αυξηθεί η ελαστικότητα των περιαρθρικών μαλακών μορίων (σύνδεσμοι, τένοντες κλπ) καθώς και των περιφερικών αρθρώσεων. Ταυτόχρονα με την παθητική κίνηση υποβοηθάται η κυκλοφορία του αίματος και η μετακίνηση της λέμφου.

Διαβάστε επίσης