ΔΙΑΤΑΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι η διάταση (το «ξεχείλωμα») της αριστερής κοιλίας της καρδιάς σαν συνέπεια της φόρτισής της με αυξημένο όγκο αίματος.

Παθογένεια

Υπάρχουν ορισμένες παθήσεις της καρδιάς, κυρίως βαλβιδοπάθειες, στις οποίες η αριστερή κοιλία αναγκάζεται να δεχτεί αυξημένο όγκο αίματος κατά την διαστολή, περισσότερο από ότι σε φυσιολογικές συνθήκες. Η αριστερή κοιλία αρχικά αντιδρά με υπερτροφία η οποία ως ένα σημείο αντιρροπεί την αύξηση του όγκου γιατί μπορεί και να αναπτύσσει τις υψηλές δυνάμεις που χρειάζονται για να διακινήσουν τον αυξημένο όγκο αίματος. Από ένα σημείο όμως και μετά η αριστερή κοιλία αδυνατεί να ανταπεξέλθει και αναγκαστικά διατείνεται, μεγαλώνει δηλαδή παθητικά. Παράδειγμα παθήσεων που προκαλούν διάταση έτσι είναι η ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδος και της μιτροειδούς. Υπάρχει βέβαια και η διατατική μυοκαρδιοπάθεια αλλά εκεί ο παθογενετικός μηχανισμός είναι άγνωστος.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η διάγνωση της διάτασης της αριστερής κοιλίας γίενται αφ’ ενός με το ηλεκτροκαρδιογράφημα όπου αυτό έχει χαρακτηριστική μορφή σε μεγάλη διάταση αυτής και αφ’ετέρου με το υπερηχογράφημα καρδιάς όπου μπορούμε να μετρήσουμε διατάσεις της αριστερή κοιλίας με ακρίβεια εκατοστού του χιλιοστού. Ετσι όταν η διάμετρος της αριστερής κοιλίας υπερβεί τα 56-57mm τότε θέτουμε την διάγνωση της διάτασης της αριστερής κοιλίας.
Η αντιμετώπιση γίνεται με τα ίδια φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην υπερτροφία δηλαδή τους αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης σε συνδυασμό με διουρητικά. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι η διάταση δεν μπορεί να συμβαίνει επ’ άπειρον χωρίς επιπλοκές. Αυτό γιατί η καρδιακή λειτουργία χειροτερεύει όσο η αριστερή κοιλία διατείνεται. Ετσι πρωταρχικός στόχος της αντιμετώπισης της διάτασης είναι η έγκαιρη διάγνωση της αιτίας ώστε να αποκατασταθεί η βλάβη πριν η αριστερή κοιλία διαταθεί ανεπανόρθωτα (π.χ. αντικατάσταση της ανεπαρκούσης αορτικής βαλβίδας πριν να οδηγήσει σε μεγάλη διάταση της αριστερής κοιλίας).

Διαβάστε επίσης