ΔΙΑΤΑΣΗ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι η διάταση (το «ξεχείλωμα») της δεξιάς κοιλίας της καρδιάς σαν συνέπεια της φόρτισής της με αυξημένο όγκο αίματος.

Παθογένεια

Υπάρχουν ορισμένες παθήσεις της καρδιάς, κυρίως βαλβιδοπάθειες, που η δεξιά κοιλία αναγκάζεται να δεχτεί αυξημένο όγκο αίματος κατά την διαστολή, περισσότερο από ότι σε φυσιολογικές συνθήκες. Η δεξιά κοιλία αρχικά αντιδρά με υπερτροφία η οποία ως ένα σημείο αντιρροπεί την αύξηση του όγκου γιατί μπορεί και να αναπτύσσει τις υψηλές δυνάμεις που χρειάζονται για να διακινήσουν τον αυξημένο όγκο αίματος. Από ένα σημείο όμως και μετά η δεξιά κοιλία αδυνατεί να ανταπεξέλθει και αναγκαστικά διατείνεται μεγαλώνει δηλαδή παθητικά. Παράδειγμα παθήσεων που προκαλούν διάταση έτσι είναι η ανεπάρκεια της πνευμονικής βαλβίδος και της τριγλώχινας.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η διάγνωση της διάτασης της δεξιάς κοιλίας γίενται αφ’ ενός με το ηλεκτροκαρδιογράφημα όπου αυτό έχει χαρακτηριστική μορφή σε μεγάλη διάταση αυτής και αφ’ετέρου με το υπερηχογράφημα καρδιάς όπου μπορούμε να μετρήσουμε διατάσεις της δεξιάς κοιλίας με ακρίβεια εκατοστού του χιλιοστού. Ετσι όταν η διάμετρος της δεξιάς κοιλίας υπερβεί τα 25-26mm τότε θέτουμε την διάγνωση της διάτασης της δεξιάς κοιλίας.
Η αντιμετώπιση γίνεται με τα ίδια φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην υπερτροφία δηλαδή τους αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης σε συνδυασμό με διουρητικά. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι η διάταση δεν μπορεί να συμβαίνει επ’ άπειρον χωρίς επιπλοκές. Αυτό γιατί η καρδιακή λειτουργία χειροτερεύει όσο η δεξιάς κοιλία διατείνεται. Ετσι πρωταρχικός στόχος της αντιμετώπισης της διάτασης είναι η έγκαιρη διάγνωση της αιτίας ώστε να αποκατασταθεί η βλάβη πριν η δεξιά κοιλία διαταθεί ανεπανόρθωτα (π.χ. αντικατάσταση της ανεπαρκούσης πνευμονικής βαλβίδας πριν να οδηγήσει σε μεγάλη διάταση της δεξιάς κοιλίας). Βέβαια στην διάταση της δεξιάς κοιλίας οδηγούν ορισμένες φορές και παθήσεις που δεν γίνεται να θεραπευτούν, όπως π.χ. η αναπνευστική ανεπάρκεια. Εδώ σημασία έχει η έγκαιρη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής που θα επιβραδύνει την όλη πορεία προς την οριστική διάταση της δεξιάς κοιλίας.

Διαβάστε επίσης