Αγχος

Άλλες ονομασίες

Anxiety disorder, stress.

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Πρόκειται για κατάσταση που δημιουργείται μπροστά σε απαιτήσεις, εμπόδια ή ευκαιρίες της ζωής. Το άγχος χαρακτηρίζεται από ένα αόριστο δυσάρεστο συναίσθημα φόβου και ανησυχίας. Το αγχώδες άτομο ανησυχεί συνήθως για άγνωστους κινδύνους.

Συμπτώματα άγχους

Το άγχος ή η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή εμφανίζεται για περισσότερες από μια ημέρες σε περίοδο έξι μηνών τουλάχιστον και αφορά αρκετές καταστάσεις ή δραστηριοτήτες.
Για να γίνει διάγνωση γενικευμένης αγχώδουςς διαταραχής θα πρέπει να συνυπάρχουν περισσότερα από τρία από τα παρακάτω στοιχεία ή ένα αν πρόκειται για παιδί:
Κινητική ανησυχία
Εύκολη κόπωση
Δυσκολία στη συγκέντρωση
Ευερεθιστικότητα
Μυϊκή ένταση
Αναστάτωση του ύπνου

Το άγχος, η ανησυχία ή τα σωματικά συμπτώματα δυσκολεύουν το άτομο σε κοινωνικούς, επαγγελματικούς ή άλλους τομείς.

Συνέπειες του άγχους

Το στρες ή ψυχολογική πίεση αντιπροσωπεύει τις προκλήσεις που διεγείρουν το ενδιαφέρον μας, όπως και τις καταστάσεις κάτω από τις οποίες οι άνθρωποι αδυνατούν οργανικά ή ψυχολογικά ν’ ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος, οδηγούμενοι έτσι σε οργανική ή ψυχολογική κατάπτωση.Έτσι οι συνέπειες του στρες σε οργανικό επίπεδο είναι ταχυπαλμία, ταχυκαρδία, εφίδρωση, μυϊκή ένταση και δυσκολία στην αναπνοή.

Σε ψυχολογικό επίπεδο το άτομο αισθάνεται αναστατωμένο ανήσυχο, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, έχει μειωμένη αυτοπεποίθηση, είναι ευερέθιστο, δυσκολεύεται να πάρει αποφάσεις και να συγκεντρωθεί. Οι αλλαγές στην συμπεριφορά του, εξαιτίας της ψυχολογικής πίεσης, περιλαμβάνουν την μείωση της αποτελεσματικότητας, το κάπνισμα ή τη χρήση οινοπνεύματος ή άλλων ναρκωτικών ουσιών, την προδιάθεση για ατυχήματα, τη νευρικότητα, και τις αυξημένες ή μειωμένες ποσότητες φαγητού και ύπνου.

Καταστάσεις που δημιουργούν άγχος

Οι καταστάσεις που δημιουργούν στρες είναι οι προσωπικές κρίσεις, όπως ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου, ή απόλυση ενός ατόμου από την δουλεία του, και οι μεταβατικές περίοδοι, όπως η γέννηση ενός παιδιού, η είσοδος στην αγορά εργασίας ή στο πανεπιστήμιο, ο γάμος, η μετακόμιση, ή η σύνταξη.

Διαβάστε επίσης