Μελέτη ύπνου – σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας ύπνου

Είναι η εξέταση εκλογής για τη διάγνωση του Συνδρόμου Αποφρακτικής Άπνοιας Ύπνου (ΣΑΑΥ).

Γράφει ο Κωβαίος Μιχαήλ, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος συνεργάτης του doctoranytime.gr 

Τι είναι η μελέτη ύπνου

Η μελέτη ύπνου είναι μία εξέταση κατά την οποία καταγράφονται και μελετώνται διάφορες λειτουργίες του οργανισμού κατά τον ύπνο.

Σε ποιες παθήσεις βοηθά η μελέτη ύπνου

Είναι η εξέταση εκλογής για τη διάγνωση του Συνδρόμου Αποφρακτικής Άπνοιας Ύπνου (ΣΑΑΥ).

Πέραν του ΣΑΑΥ η μελέτη ύπνου βοηθά και στη διάγνωση μιας σειράς νευρολογικών παθήσεων όπως επιληπτικών κρίσεων, ναρκοληψίας, ημερήσιας υπνηλίας, υπνοβασίας, περιοδικών κινήσεων των άκρων (Periodic Leg Movement-PLM και Restless Legs Syndrome-RLS).

Χρησιμεύει επίσης στον χαρακτηρισμό της άπνοιας ως αποφρακτική (obstructive), κεντρική (central)

Πώς γίνεται η μελέτη ύπνου

Η μελέτη γίνεται το βράδυ σε ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια στο νοσοκομείο ή υπό ορισμένες προϋποθέσεις στο σπίτι. Κατά τη μελέτη τοποθετούνται στον εξεταζόμενο με ανώδυνο-αναίμακτο τρόπο καλώδια για την παρακολούθηση των ζωτικών του λειτουργιών.

Συλλέγονται πληροφορίες για τη λειτουργία της καρδιάς, του εγκεφάλου, των μυών, της αναπνοής και των οφθαλμών (εξού και ο όρος πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου).

Έτσι καταγράφονται τα στάδια του ύπνου, οι αφυπνίσεις, οι αποκορεσμοί (πτώση οξυγόνου), αρρυθμίες, οι κινήσεις των άκρων, άπνοιες (πλήρης διακοπή της ροής αέρα)και υπόπνοιες (διακοπή της ροής τουλάχιστον κατά 70%).

Το κύριο ζητούμενο είναι ο δείκτης άπνοιας-υπόπνοιας (Αpnea-Hypopnea Index, AHI).

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο από Σύνδρομο Αποφρακτικής Άπνοιας

Άτομα με στενή δίοδο του στοματοφάρυγγα παρουσιάζουν συχνά άπνοια στον ύπνο.

Γενικά παχύσαρκα άτομα, κυρίως άντρες, με μικρό μήκος και μεγάλη περιφέρεια λαιμού.

Επίσης η παρουσία υπερτροφικών αμυγδαλών και η εσοχή της κάτω γνάθου αποτελούν προδιαθεσικούς παράγοντες.

Ακόμη άτομα που παρουσιάζουν σκελετικές παραλλαγές όπως οπισθογναθισμό ή υπερσύγκλιση.

Ποια είναι τα συμπτώματα του ΣΑΑΥ

Τα συμπτώματα οφείλονται στην κακή ποιότητα του ύπνου. Ο ασθενής νιώθει κουρασμένος κατά την πρωινή έγερση και έχει ημερήσια υπνηλία.

Επίσης παρατηρούνται διαταραχές μνήμης, προσοχής, διαταραχές στην προσωπικότητα (πχ ευερεθιστότητα) και προβλήματα στη σεξουαλικότητα.

Θεραπεία του ΣΑΑΥ

Ανεξαρτήτως αιτιολογίας και βαρύτητας συστήνεται η απώλεια σωματικού βάρους, η αποφυγή χρήσης αλκοόλ πριν την κατάκλιση και η αποφυγή της ύπτιας θέσης κατά τον ύπνο.

Ύστερα υπάρχουν φαρμακευτικά σκευάσματα, συσκευές προώθησης της κάτω γνάθου, ωτορινολαρυγγολογικές επεμβάσεις και μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός (CPAP, Continuous positive airway pressure).

To τελευταίο είναι και η μέθοδος εκλογής για την αντιμετώπιση ατόμων με σοβαρό σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας.

Διαβάστε επίσης