Σε τι διαφέρει η μόλυνση από τη λοίμωξη

Μια μόλυνση δεν είναι απαραίτητο να εξελιχθεί σε λοίμωξη.

Μόλυνση ονομάζεται η είσοδος στον οργανισμό ενός παθογόνου μικροοργανισμού, όπως μικρόβια, ιοί, μύκητες κλπ.

Η λοίμωξη είναι μια κατάσταση που μπορεί να ακολουθήσει τη μόλυνση. Η λοίμωξη συμβαίνει καθώς οι μικροοργανισμοί πολλαπλασιάζονται γρήγορα με αποτέλεσμα την φλεγμονή (ερυθρότητα, θερμότητα, οίδημα, πόνος).

Μια μόλυνση δεν είναι απαραίτητο να εξελιχθεί σε λοίμωξη (αν η άμυνα του οργανισμού εξουδετερώσει άμεσα τους μικροοργανισμούς).

Οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν το αν μια μόλυνση θα οδηγήσει σε λοίμωξη είναι

  • η άμυνα του οργανισμού και
  • η τοξικότητα των μικροοργανισμών

Η λοίμωξη, σε αντίθεση με τη μόλυνση, συνοδεύεται από συμπτώματα, που οφείλονται στη φλεγμονή.

Η μόλυνση μπορεί να αποφευχθεί σε μεγάλο βαθμό τηρώντας τους κανόνες υγιεινής.

Διαβάστε επίσης