Πώς διακρίνουμε μια ιογενή λοίμωξη από μια μικροβιακή

Ιογενή λέμε τη λοίμωξη που προκαλείται από κάποιον ιό (π.χ. η γρίππη), ενώ μικροβιακή αυτή που προκαλείται από μικρόβιο (π.χ. η πυώδης αμυγδαλίτιδα).

Πολλές φορές ιδιαίτερα σε λοιμώξεις του αναπνευστικού, τα συμπτώματα μοιάζουν (πυρετός, βήχας, πιθανώς απόχρεμψη, καταρροή).

Είναι πολύ σημαντικό να διακριθεί αν η λοίμωξη είναι ιογενής ή μικροβιακή, γιατί στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να χορηγηθούν αντιβιοτικά, ενώ στην πρώτη (κατά κανόνα) όχι.

Τα σημαντικότερα από τα κριτήρια για τη διάκριση μιας λοίμωξης μεταξύ ιογενούς και μικροβιακής είναι:

1) Η γενική κατάσταση του ασθενούς

Είναι ίσως το σημαντικότερο κριτήριο. Απαιτεί κλινική εμπειρία. Στη μικροβιακή λοίμωξη ο ασθενής έχει αυτό που λέμε ‘όψη πάσχοντος‘. Ο ασθενής παραμένει στο κρεββάτι, δεν έχει όρεξη, δεν έχει διάθεση να συζητά, το πρόβλημά του δείχνει να τον έχει καταβάλει (ακόμα και στις περιπτώσεις που ο πυρετός δεν είναι ιδιαίτερα υψηλός).

Αντίθετα στην ιογενή λοίμωξη, η γενική εμφάνιση του ασθενούς είναι καλύτερη, έχει διάθεση για φαγητό, επιθυμεί να πάει στη δουλειά του και να διεκπεραιώσει τις καθημερινές του υποχρεώσεις (ακόμα και στις περιπτώσεις που ο πυρετός είναι υψηλός).

2) Ο τρόπος που ξεκινάει η νόσος

Οξεία (απότομη) έναρξη της νόσου (μέσα σε λίγες ώρες) με έντονα συμπτώματα συνηγορεί υπέρ μικροβιακής λοίμωξης, ενώ σταδιακή συνηγορεί υπέρ ιογενούς.

3) Επιδημιολογικά χαρακτηρηστικά

Παρόμοια περιστατικά στο οικογενειακό ή εργασιακό περιβάλλον συνηγορούν υπέρ ιογενούς λοιμώξεως.

4) Κάποια ευρήματα από τη γενική εξέταση αίματος

Σε αμφίβολες περιπτώσεις, μια απλή εργαστηριακή εξέταση, όπως η γενική αίματος μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες.

Έτσι αυξημένος αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων -ενδεικτικά πάνω από 10.000- και κυρίως αυξημένο ποσοστό πολυμορφοπυρήνων (μιας ομάδας λευκών αιμοσφαιρίων) -ενδεικτικά πάνω από 80%- είναι παράγοντας που συνηγορεί για μικροβιακή λοίμωξη.

Διαβάστε επίσης