ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΥΕΛΟΥ

Τα κατάγματα πρέπει να αντιμετωπίζονται τις πρώτες μέρες μετά τον τραυματισμό.

Άλλες ονομασίες

Κάταγμα λεκάνης

Γενικά

Η πύελος (λεκάνη) σχηματίζεται από τα δύο ανώνυμα οστά και το ιερό οστούν. Τα δύο ανώνυμα οστά αρθρώνονται με το ιερό οστούν προς τα πίσω, σχηματίζοντας τις ιερολαγόνιες αρθρώσεις και προς τα εμπρός μεταξύ τους, στην ηβική σύμφυση. Τα κατάγματα του πυελικού δακτυλίου εμφανίζουν μεγάλη ποικιλία και διακρίνονται σε σταθερά και ασταθή. Η αναγνώριση και η εκτίμηση των κακώσεων της πυέλου, απαιτεί προσεκτική λήψη του ιστορικού, λεπτομερή κλινική εξέταση και ακτινογραφική επιβεβαίωση. Οι κακώσεις αυτές συμβαίνουν σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα ή από πτώσεις σε μεγάλο ύψος. Τα κατάγματα πρέπει να αντιμετωπίζονται τις πρώτες μέρες μετά τον τραυματισμό, γιατί μετά την πάροδο 6-7 ημερών η ανάταξη γίνεται εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη.

Πολύ συχνά συνοδεύονται από βαριές κακώσεις που επηρεάζουν την γενική κατάσταση του τραυματία γι’ αυτό το ποσοστό θανάτων σε τραυματίες με κακώσεις της πυέλου είναι υψηλό.

Σταθερά κατάγματα

Τα σταθερά κατάγματα αφορούν συνήθως τους ηβοϊσχιακούς κλάδους ή τις πτέρυγες του λαγονίου οστού ή είναι αποσπαστικά κατάγματα που προκαλούνται από βίαιη σύσπαση μυών που εκφύονται από τη λεκάνη. Η θεραπεία συνίσταται σε κατάκλιση για 2-3 εβδομάδες ,παυσίπονα και έναρξη ενεργητικών ασκήσεων το συντομότερο δυνατό.

Ασταθή κατάγματα

Τα ασταθή κατάγματα της λεκάνης είναι σοβαρές κακώσεις, συνοδεύονται συχνά από αιμορραγία που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του αρρώστου και επιπλέον είναι δυνατό να προκαλέσουν ρήξη της ουρήθρας ή της ουροδόχου κύστης ή και άλλου ενδοπυελίκου οργάνου. Οταν η παρεκτόπιση στα ασταθή κατάγματα είναι μικρή, ακολουθείται η ίδια περίπου αγωγή, όπως και στα σταθερά κατάγματα με τη διαφορά ότι η κατάκλιση παρατείνεται για 6-8 περίπου εβδομάδες. Στα υπόλοιπα χρειάζεται ανάταξη και στη συνέχεια προσεκτική διατήρηση της ανάταξης είτε με κάποια μορφή οστεοσύνθεσης είτε με εφαρμογή σκελετικής έλξης.

Τα σύνθετα κατάγματα αντιμετωπίζονται με τη συμβολή πολλών ειδικοτήτων, όπως γενικών χειρουργών, ουρολόγων ακτινολόγων και ορθοπαιδικών.

Κατάγματα κοτύλης

Τα κατάγματα της κοτύλης ανήκουν στα κατάγματα της λεκάνης. Με τον όρο κοτύλη δεν εννοούμε μόνο την αρθρική επιφάνεια με την οποία αρθρώνεται η κεφαλή του μηριαίου οστού, αλλά ολόκληρο το ανατομικό σύμπλεγμα της αρθρικής επιφανείας μαζί με το ισχυρό οστούν που την υποβαστάζει.

Η αντιμετώπιση τους απαιτεί μεγάλη πείρα και εξειδίκευση. Στις περιπτώσεις που η παρεκτόπιση είναι μικρή αρκεί η εφαρμογή συνεχούς έλξεως (συνήθως σκελετικής) από το πάσχον σκέλος, μέχρις ότου εξασφαλιστεί η πώρωση του κατάγματος. Οταν όμως η παρεκτόπιση είναι μεγάλη και διαταράσσεται η αρθρική επιφάνεια τότε η θεραπεία είναι χειρουργική.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση