ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΦΥΡΩΝ

Η θεραπεία των αμφισφυρίων και τρισφυρίων καταγμάτων είναι κατά κανόνα χειρουργική.

Γενικά

Τα κατάγματα των σφυρών είναι τα συχνότερα που συμβαίνουν στον ανθρώπινο σκελετό μετά τα κατάγματα του κάτω άκρου της κερκίδας. Εχουμε το έξω σφυρό (κάτω πέρας της περόνης), το έσω σφυρό (κάτω πέρας της κνήμης) και το οπίσθιο σφυρό (οπίσθιο χείλος κάτω επίφυσης της κνήμης).

Ταξινόμηση

Τα κατάγματα διαιρούνται σε μεμονωμένα κατάγματα έσω ή έξω σφυρού, σε κατάγματα και των δύο σφυρών (αμφισφύρια) και σε τρισφύρια κατάγματα (όταν συμμετέχει και το οπίσθιο χείλος της κάτω επίφυσης της κνήμης.

Θεραπεία

Τα κατάγματα των σφυρών είναι ενδαρθρικά κατάγματα οπότε η αποκατάσταση της άρθρωσης οφείλει να είναι ανατομική για να λειτουργήσει κάτω από φυσιολογικές συνθήκες. Η θεραπεία των αμφισφυρίων και τρισφυρίων καταγμάτων είναι κατά κανόνα χειρουργική.

Συντηρητική θεραπεία (ανάταξη και εφαρμογή γύψου για 8-10 εβδομάδες) μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε περιπτώσεις όπου επιτυγχάνεται ανατομική ανάταξη. Και πάλι, όμως, πολλές φορές με το είδος αυτό της θεραπείας έχουν παρατηρηθεί όψιμες παρεκτοπίσεις. Για το λόγο αυτό η χειρουργική θεραπεία στα κατάγματα σφυρών τα τελευταία χρόνια αποτελεί τη μέθοδο εκλογής.

Η συνύπαρξη κακώσεων των μαλακών μορίων της άρθρωσης όπως είναι ο πρόσθιος κνημοπερονιαίος σύνδεσμος, ο πρόσθιος θύλακος, ο έξω και ο έσω πλάγιος σύνδεσμος, απαιτεί τη συρραφή τους κατά τη διάρκεια της επεμβάσεως. Μόνο με την αποκατάσταση οστών και μαλακών μορίων θα δημιουργηθούν ξανά συνθήκες φυσιολογικής λειτουργίας της άρθρωσης και θα αποφευχθούν δυσάρεστα για τον άρρωστο επακόλουθα (δηλαδή δυσκαμψία, μετατραυματική αρθρίτιδα, αστάθεια).

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση