ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΝΗΜΙΑΙΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ

Γενικά

Τα κατάγματα αυτά είναι αρκετά συχνά, αφορούν δε συνήθως στον έξω μηριαίο κόνδυλο και πιο σπάνια στον έσω. Αν η βία είναι μεγάλη, είναι δυνατό να παρατηρηθούν συντριπτικά κατάγματα και των δυο κονδύλων δίκην ανάστροφου Τ ή Υ.

Κλινική εικόνα

Υπάρχει διόγκωση του γόνατος από αίμαρθρο, συχνά με παραμόρφωση καθώς και πόνος. Οι κινήσεις του γόνατος είναι περιορισμένες και επώδυνες, ενώ η βάδιση είναι εξαιρετικά δύσκολη ή αδύνατη. Συχνά συνοδεύονται και από ρήξη του έσω πλαγίου συνδέσμου του γόνατος (κάταγμα έξω κνημιαίου κονδύλου), γεγονός που πρέπει προσεκτικά να ελέγχεται.

Διάγνωση

Η ακτινογραφία σε κατά μέτωπο και πλάγια προβολή θα καθορίσει το είδος του κατάγματος και το βαθμό της συντριβής και της εμβυθίσεως. Σε αμφίβολες περιπτώσεις χρησιμοποιείται ο τομογραφικός έλεγχος ή και αξονική τομογραφία.

Θεραπεία

Η θεραπεία των καταγμάτων αυτών είναι τις περισσότερες φορές χειρουργική και συνίσταται σε ανύψωση του εμβυθισμένου τμήματος της αρθρικής επιφανείας, υποστήριξη με οστικά μοσχεύματα, όπου χρειάζεται, και συγκράτηση με ειδικά υλικά οστεοσύνθεσης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις που δεν παρατηρείται συντριβή ή εμβύθιση είναι δυνατή η εφαρμογή συντηρητικής αγωγής με γύψο ή πρώϊμη κινητοποίηση της άρθρωσης με ειδική έλξη στο κρεβάτι.

Διαβάστε επίσης