Πολύποδες στομάχου

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Οι πολύποδες είναι μονήρεις (μονοί) ή πολλαπλοί καλοήθεις όγκοι, που συμβαίνουν συχνά σε μεγάλη ηλικία. Οποτε διαπιστωθούν πρέπει να αποκλεισθεί η πιθανότητα καρκίνου. Διακρίνονται σε υπερπλαστικούς, αδενωματώδεις και φλεγμονώδεις. Οι πιο συχνοί (80%) είναι υπερπλαστικοί, που δεν έχουν σχέση με καρκίνο στομάχου. Οι αδενωματώδεις περιέχουν εστία αδενοκαρκινώματος (30%), ενώ αδενοκαρκίνωμα μπορεί να βρεθεί σε κάποιο άλλο σημείο του στομάχου ταυτόχρονα (20%), μαζί με τον καλοήθη πολύποδα.

Συμπτώματα

Το κυριότερο πρόβλημα που παρουσιάζουν οι ασθενείς με πολύποδες είναι αναιμία.

Θεραπεία

Οι περισσότεροι πολύποδες μπορούν να αφαιρεθούν ενδοσκοπικά με επιτυχία. Οταν ο πολύποδας είναι μεγαλύτερος από 1 cm ή όταν υπάρχει ισχυρή υποψία για καρκίνο, τότε ακολουθείται λαπαροτομία (εγχείρηση στην κοιλιά) και ο πολύποδας αφαιρείται αφού διανοιχθεί το τοίχωμα του στομάχου (γαστροτομή). Στην περίπτωση που η ταχεία βιοψία δείξει ότι ο πολύποδας είναι κακοήθης τότε εκτελείται γαστρεκτομή (όπως στον καρκίνο στομάχου).
Οταν έχουμε πολλαπλούς πολύποδες διάχυτους στο στομάχι με συμπτωματολογία, ίσως χρειασθεί ολική γαστρεκτομή, ενώ σε περίπτωση πολλαπλών πολυπόδων στην περιφέρεια του στομάχου εκτελείται μερική γαστρεκτομή.
Μετά την εγχείρηση οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά, διότι έχουν αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση καρκίνου στομάχου και κακοήθους αναιμίας

Διαβάστε επίσης