Τι είναι ο αιματοκρίτης;

Αιματοκρίτης είναι η εκατοστιαία αναλογία του όγκου των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο αίμα.

Μια από τις σημαντικότερες εργαστηριακές εξετάσεις, που αποτελεί βασικό στοιχείο της “γενικής αίματος” είναι ο αιματοκρίτης. Σχετίζεται άμεσα με αυτό που λέμε “αναιμία”.

Το αίμα αποτελείται από δύο βασικά συστατικά: το υγρό συστατικό, που λέγεται πλάσμα και μια ποικιλία σωματιδίων, που λέγονται έμμορφα συστατικά. Κυριότερα από αυτά είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια που περιέχουν την αιμοσφαιρίνη, μια πρωτείνη που ο σκοπός της είναι να μεταφέρει το οξυγόνο στα κύτταρα του σώματος.

Αιματοκρίτης είναι η εκατοστιαία αναλογία του όγκου των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο αίμα.

Ως φυσιολογικές τιμές μπορούν να θεωρηθούν (μικρές διακυμάνσεις από εργαστήριο σε εργαστήριο και ηλικία μπορεί να υπάρχουν)

  • για τους άνδρες 40%-54%
  • για τις γυναίκες 36%-47%

Αναιμία ονομάζεται η πτώση των τιμών του αιματοκρίτη και της αιμοσφαιρίνης.

Αύξηση του αιματοκρίτη μπορεί να συμβεί σε καπνιστές, άτομα που ζουν σε μεγάλο υψόμετρο και σε κάποιες σπανιότερες νοσολογικές καταστάσεις, όπως η πολυερυθραιμία.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση