Εμβόλιο τυφοειδούς πυρετού

Το εμβόλιο του τυφοειδούς πυρετού είναι ένα εμβόλιο που παρέχει προστασία από νόσηση από την σαλμονέλλα typhi (του τυφοειδούς πυρετού).

ΕΙΔΗ

1) Το εμβόλιο με εξασθενημένη σαλμονέλλα περιέχει το στέλεχος Ty21a της σαλμονέλλας του τυφοειδούς, ένα μεταλλαγμένο στέλεχος που στερείται Vi αντιγόνου και προέρχεται από το παθογόνο στέλεχος Ty2. Πλεονεκτεί του εμβολίου που περιέχει αδρανοποιημένη σαλμονέλλα γιατί δίδεται από το στόμα έχει λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες και περίπου την ίδια δραστικότητα.
2) Το εμβόλιο που περιέχει αδρανοποιημένη σαλμονέλλα παρα-σκευάζεται με ακετόνη (Κ τύπος εμβολίου) ή με θερμότητα και φαινόλη (L τύπος εμβολίου). Ο Κ τύπος είναι πιο δραστικός, αλλά προκαλεί πε-ρισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες.
3)Το πολυδύναμο εμ-βόλιο TAB που περιέχει αδρανοποιημένα βακτηρίδια τυφοειδούς και παρατύφου Α και Β.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το εμβόλιο του τυφοειδούς πυρετού συνιστάται να γίνεται μόνο σε χώρες που ενδημεί η νόσος.
Στη Ελλάδα το εμβόλιο αυτό συνιστάται μόνο:
1. σε άτομα που ζουν στο στενό οικογενειακό περιβάλλον φορέων της σαλμονέλλας,
2. σε άτομα που εργάζονται σε μικροβιολογικά εργαστήρια, στα οποία συχνά απομονώνεται σαλμονέλλα του τυφοειδούς πυρετού ή
3. σε άτομα που ταξιδεύουν σε χώρες όπου ενδημεί ο τυφοειδής πυρετός.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Τα παραπάνω εμβόλια δεν πρέπει να χορηγούνται:
1) κατά την διάρκεια εμπύρετων νοσημάτων,
2)σε άτομα με γνωστή υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε συστατικό των εμβολίων
Το εμβόλιο με εξασθενημένη σαλμονέλλα θα πρέπει να αποφεύγεται σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα π.χ. άτομα με λοίμωξη ΗIV.

ΠΟΤΕ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ

1) Το εμβόλιο με εξασθενημένη σαλμονέλλα: Χορηγείται από το στόμα. Δίδεται μέρα παρά μέρα σε τέσσερεις δόσεις με τη μορφή κάψουλας, της ο-ποίας το περιεχόμενο αττελευθερώνεται στο έντερο. Η κάψουλα χο-ρηγείται μια ώρα πριν από το φαγητό μαζί με κρύο νερό. Συ-νιστάται να επαναλαμβάνεται κάθε 5 χρόνια.
2) Το εμβόλιο που περιέχει αδρανοποιημένη σαλμονέλλα: Γίνεται υποδόρια σε σχήματα που ποικίλλουν α-νάλογα με τον τύπο του εμβολίου, την αντιγονική ισχύ του και τα επι-δημιολογικά δεδομένα για τον τυφοειδή πυρετό που επικρατούν σε κάθε χώρα.
3) Το πολυδύναμο εμβόλιο ΤΑΒ: Χορηγείται υποδόρια. Γίνεται σε 3 δόσεις με μεσοδιάστημα 2-3 εβδο-μάδων και στη συνέχεια επαναλαμβάνεται μια δόση κάθε χρόνο. Η δό-ση ανέρχεται σε 0,5 ml για παιδιά μεγαλύτερα των 6 χρόνων και 0,25 ml για μικρότερα. Το εμβόλιο μπορεί να γίνει και σε βρέφη μεγαλύτε-ρα των 6 μηνών (πολύ περιορισμένες ενδείξεις εμβολιασμού επειδή ο τυφοειδής πυρετός σπανίζει σε παιδιά μικρότερα των 4 χρόνων).

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1) Εμβόλιο με εξασθενημένη σαλμονέλλα: Συστηματικές:. ήπια κοιλιακά άλγη, ναυτία, εμετοί και εξάνθημα.
2) Εμβόλιο που περιέχει αδρανοποιημένη σαλμονέλλα: α) Τοπικές: ερυ-θρότητα και πόνος,
β) Συστηματικές: πυρετός
3) Πολυδύναμο εμβόλιο ΤΑΒ: α) Τοπικέ: ερυ-θρότητα και πόνος,
β) Συστηματικές: πυρετός. Τα αντιγόνα των παρατύφων Α και Β αυξάνουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες χωρίς να προσφέρουν ουσιαστιική προστασία.

ΜΟΡΦΗ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1) Το εμβόλιο με εξασθενημένη σαλμονέλλα: Κάψουλα
2) Το πολυδύναμο εμβόλιο ΤΑΒ: φιαλίδια των 20 ml

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1) Το εμβόλιο με εξασθενημένη σαλμονέλλα πρέπει να φυλάσσεται σε ψυγείο.
2) Το πολυδύναμο εμβόλιο ΤΑΒ διατηρείται σε θερμοκρασία 2-8°C.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1) Το εμβόλιο με εξασθενημένη σαλμονέλλα παρέχει προστασία στο 64% των εμβολιασθέντων (μετά 3 δόσεις του εμβολίου), που διαρκεί τουλάχιστον 4 χρόνια.
2) Το εμβόλιο που περιέχει αδρανοποιημένη σαλμονέλλα παρέχει προστασία στο 70% των εμβολιασθέντων, που διαρκεί 3-5 χρόνια.
3) Το πολυδύναμο εμβόλιο ΤΑΒ παρέχει προστασία στο 70% των εμβολιασθέντων, που διαρκεί 3-5 χρόνια.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση