Εμβόλιο διφθερίτιδας – τετάνου (DT)

Γενικά

To DT είναι ένα εμβόλιο που παρέχει ταυτόχρονα προστασία από την διφθερίτιδα και τον τέτανο. Αποτελείται από 7-25 μονάδες Lf τοξοειδούς (ατοξικό προϊόν του μικροβίου) διφθερίτιδας και 10 μονάδες Lf τοξοειδούς τετάνου, προσροφημένα σε φωσφορικό αργίλιο.

Ενδείξεις

Προφύλαξη από διφθερίτιδα και τον τέτανο από 2 μηνών μέχρι και το 6ο έτος σε παιδιά στα οποία υπάρχει αντένδειξη χορήγησης του DTP (π.χ. όταν ένα παιδί μετά από μία προηγούμενη δόση του εμβολίου DTP παρουσίασε ένα από τα ακόλουθα:
– γενικευμένη αλλεργική αντίδραση
– εγκεφαλοπάθεια
– σπασμούς με ή χωρίς πυρετό τις αμέσως επόμενες 3 μέρες
– κατάσταση καταπληξίας με υποτονία ή μειωμένη ανταπόκριση στα ερεθίσματα μέσα σε 48 ώρες
– επίμονο γοερό ή υψίσυχνο κλάμα τις πρώτες 48 ώρες μετά τον εμβολιασμό που διαρκεί περισσότερο από 3 ώρες
– πυρετό >40,5 °C ή έχουν νοσήσει από κοκκύτη.

Παιδιά που καθυστέρησαν κάποια δόση, συνεχίζουν κανονικά τον εμβολιασμό, ανεξάρτητα από το χρόνο καθυστέρησης.

Αντενδείξεις

Το εμβόλιο δεν πρέπει να γίνεται κατά την διάρκεια εμπύρετων νοσημάτων και σε περίπτωση εμφάνισης γενικευμένης αλλεργικής αντίδρασης σε προηγούμενη δόση.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Τοπικές
Πόνος, ερυθρότητα, οίδημα(πρήξιμο) και σκληρία στο σημείο της ένεσης εμφανίζονται συνήθως τις πρώτες 48 ώρες με συχνότητα που εξαρτάται από την αντιγονική ισχύ του εμβολίου τον αριθμό των δόσεων που προηγήθηκαν και την ηλικία του παιδιού.
Σπανιότερα παρατηρούνται συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως πυρετός >38 °C και γενικευμένη αλλεργική αντίδραση.

Πότε χορηγείται και πώς

Χορηγείται ενδομυϊκά. Γίνεται στο 2ο, 4ο, 6ο, 12-15 μήνα καθώς και στα 4-6 έτη. Δεν συνιστάτσι να γίνεται μετά το 7ο έτος (γίνεται το διπλό διφθερίτιδας- τετάνου τύπου ενηλίκου). Αν το παιδί έχει διακόψει ή καθυστερήσει κάποια δόση, ο εμβολιασμός συνεχίζεται κανονικά.

Μορφή – συσκευασία

Το εμβόλιο αποτελείται από φύσιγγες μιας δόσης με στείρο εναιώρημα 0,5 ml.

Σταθερότητα – Συντήρηση

Διατηρείται σε θερμοκρασία 2-8 °C και σε σκοτεινό μέρος. Πρέπει να αποφεύγεται η κατάψυξη.

Παρατηρήσεις

Παρέχει προστασία για την διφθερίτιδα στο 100% και για τον τέτανο στο 96% των εμβολιασθέντων μετά την 3η δόση.
Μπορεί να χορηγηθεί μαζί με το OPV ή IPV (εμβόλια για πολιομυελίτιδα), το ΙΕΠ (ιλαράς- ερυθράς -παρωτίτιδας), συνδεδεμένο εμβόλιο του αιμ’οφιλου της γρίππης (Act-Hib ή Hiberix ή Hibtitter) και της ηπατίτιδας Β (Engerix ή Recombivax) σε διαφορετικό σημείο και με διαφορετική σύριγγα.
Σε άτομα με ανοσοκαταστολή, η ανοσολογική απάντηση είναι ελαττωμένη.

Διαβάστε επίσης