Βασικοί σταθμοί της ψυχοκινητικής εξέλιξης – Οραση και ακοή

Νεογέννητο
Προσέχει αμυδρά τα αντικείμενα, ιδιαίτερα το φως

4 εβδομάδες
Παρακολουθεί έντονα την μητέρα όταν του μιλά
Ανοίγει και κλείνει το στόμα και κουνάει το κεφάλι του πάνω κάτω
Παρακολουθεί ένα αντικείμενο που κρέμεται όταν το φέρνουν μπρος στα μάτια του (midline) για λιγότερο από 90°
Ησυχάζει όταν του κτυπήσει κανείς δίπλα του ένα κουδουνάκι

6 εβδομάδων
Χαμογελάει, παρακολουθεί κινούμενο πρόσωπο

8 εβδομάδων
Προσηλώνει το βλέμμα. Αλλοιθωρίζει. Εστιάζει

12 εβδομάδων
Γυρνάει το κεφάλι στον ήχο Κοιτάει τα χέρια του
Παρακολουθεί ένα παιχνίδι που κινείται κατά 100°

5 μηνών
Χαμογελάει στο είδωλό του στον καθρέφτη

6 μηνών
Δεν κοιτάζει πια τα χέρια του

9 μηνών
Χτυπάει χαίδευτικά το είδωλο του στον καθρέφτη
Προσαρμόζει την θέση του για να δει αντικείμενα
Μιμείται ήχους

10 μηνών
Ψάχνει για αντικείμενα που έχασε

Διαβάστε επίσης