Οι παιδικοί σταθμοί επηρεάζουν την κοινωνικότητα των παιδιών

Τα παιδιά που περνούν πολλές ώρες σε παιδικούς σταθμούς, στους οποίους το προσωπικό δεν επαρκεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες, έχουν συχνότερα προβλήματα κοινωνικής συμπεριφοράς, αλλά και μάθησης όταν θα πάνε στο σχολείο, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης στην Αυστραλία.

Τα παιδιά που περνούν 30 ή περισσότερες ώρες την εβδομάδα σε παιδικούς σταθμούς, ή περισσότερες από τρεις μέρες την εβδομάδα, φαίνεται ότι βρίσκονται σε μειονεκτικότερη θέση σε σύγκριση με παιδιά που δεν πήγαιναν σε παιδικούς σταθμούς.

Η κύρια αιτία αυτού του φαινομένου είναι ότι στους παιδικούς σταθμούς, υπάρχουν πολύ περισσότερα παιδιά από αυτά τα οποία μπορεί να εξυπηρετήσει το υπάρχον προσωπικό, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η απαιτούμενη προσωπική επαφή με τον παιδαγωγό, ή νηπιαγωγό, κάτι που τα παιδιά έχουν ιδιαίτερη ανάγκη σ’ αυτή την ηλικία.

Το πρόβλημα της φροντίδας των παιδιών γίνεται όλο και πιο έντονο, καθώς πολύ δύσκολα μία οικογένεια μπορεί να αντεπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις όταν δεν εργάζονται και οι δύο γονείς. Από την άλλη πλευρά ο μικρός αριθμός δημόσιων παιδικών σταθμών καθώς και η υπερπληθώρα παιδιών στους δημόσιους παιδικούς σταθμούς, επιτείνει το πρόβλημα, με απρόβλεπτες συνέπειες στην εξέλιξη των παιδιών.

Διαβάστε επίσης