Μεταστίνη, μια ουσία που καταστέλλει τη μετάσταση

Μεταστίνη, μια ουσία που καταστέλλει τη μετάστασηΣύμφωνα με πρόσφατη δημοσίευση επιστημόνων στην Ιαπωνία, ένα γονίδιο με το όνομα KiSS-1 παίζει κατασταλτικό ρόλο στη διαδικασία της μετάστασης σε μελανώματα και σε διάφορα άλλα είδη ανθρώπινων καρκινωμάτων. Το πρωτεϊνικό προϊόν του συγκεκριμένου γονιδίου περιέχει μια περιοχή από 54 αμινοξυκά κατάλοιπα που εμφανίζει συγγένεια αλληλεπίδρασης με τον υποδοχέα που συνδέεται με G-πρωτεΐνες και ονομάζεται hOT7T175. Η αλληλεπίδραση αυτή που χημικά ερμηνεύεται ως σύνδεση των δύο μορίων μεταξύ τους μέσω ορισμένων τύπων χημικών δεσμών, έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση μιας σειράς χημικών γεγονότων που καταλήγουν στην καταστολή της δυνατότητας μετάστασης των καρκινικών κυττάρων.

Αξίζει να τονιστεί πως η βασική και θανατηφόρος ιδιότητα των καρκινικών κυττάρων, είναι η μετάσταση σε άλλα σημεία του οργανισμού με ορμητήριο τον αρχικό πυρήνα καρκινογένεσης και μεταφορικό μέσο την κυκλοφορία.

Η συγκεκριμένη πρωτεΐνη απομονώθηκε από ανθρώπινο πλακούντα συνδεδεμένη με τον παραπάνω υποδοχέα και ονομάστηκε μεταστίνη (metastin). Το μόριο αυτό βρέθηκε ότι παρεμποδίζει in vitro το χημειοτακτισμό, δηλαδή τη μετακίνηση των κυττάρων προς συγκεκριμένο χημικό ερέθισμα, σε κύτταρα που έχουν μετασχηματιστεί ώστε να εκφράζουν τον υποδοχέα hOT7T175.

Επιπλέον καταδείχθηκε ότι εμποδίζει in vivo τη μετάσταση των μελανωμάτων στον πνεύμονα. Τα αποτελέσματα αυτά είναι ικανά να προτείνουν ένα πιθανό τρόπο μοριακής δράσης της μεταστίνης, καθώς και να αποτελέσουν βάση ανάπτυξης νέων θεραπευτικών σχημάτων.

Η χρήση του υποδοχέα hOT7T175 , που ανήκει στην οικογένεια των ορφανών υποδοχέων, ήταν καθοριστική στην προσέγγιση των αποτελεσμάτων. Με τον όρο ορφανό υποδοχέα περιγράφεται οποιοσδήποτε υποδοχέας του οποίου είναι γνωστή η ύπαρξη αλλά παραμένει άγνωστο το μόριο ή η γκάμα μορίων που συνδεόμενα μαζί του των ενεργοποιούν.

Γενικότερα ως υποδοχείς θεωρούνται τα μόρια ή τα μοριακά συμπλέγματα που ενεργοποιούνται από διάφορα χημικά σήματα και μεταδίδουν ένα συγκεκριμένο κατά περίπτωση χημικό σήμα στα μόρια που συνδέονται στη συνέχεια με αυτούς. Λειτουργούν δηλαδή σαν διακόπτες που όταν δεχθούν ένα μήνυμα , το μεταδίδουν ή ακόμα και το αναπαράγουν με τις αντίστοιχες κατά περίπτωση διαφοροποιήσεις.

Οι ορφανοί υποδοχείς αποτελούν σήμερα ένα πεδίο ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος καθώς χρησιμοποιούνται ως «δόλωμα» για να «ψαρέψει» ο ερευνητής νέα ή γνωστά μόρια που ενεργοποιούν τον παραπάνω υποδοχέα, όπως στην περίπτωση της μεταστίνης.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση