ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΗΛΗ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι η είσοδος κοιλιακών σπλάγχνων στη θωρακική κοιλότητα διαμέσου του διαφράγματος.

Παθογένεια

Το διάφραγμα είναι ένας πλατύς οριζόντια φερόμενος μυς που χωρίζει το θώρακα από την κοιλιά. Φυσιολογικά φέρει οπές (τρήματα) μέσω των οποίων διέρχονται διάφοροι ανατομικοί σχηματισμοί. Ένα από αυτά τα τρήματα είναι το οισοφαγικό, από το οποίο διέρχεται ο οισοφάγος για να καταλήξει στο στομάχι το οποίο βρίσκεται κάτω από το διάφραγμα. Η διαφραγματοκήλη μπορεί να είναι: συγγενής (από τη γέννηση), τραυματική ή άγνωστης αιτιολογίας. Το όργανο που προπίπτει συχνότερα στο θώρακα είναι το στομάχι διαμέσου του οισοφαγικού τρήματος. Ανάλογα με το τμήμα του στομάχου που περνά πάνω από το διάφραγμα διακρίνουμε δύο είδη διαφραγματοκήλης: ολισθαίνουσα και παραοισοφαγική.

Κλινική εικόνα

– Οι περισσότεροι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί και η διαφραγματοκήλη ανακαλύπτεται σε τυχαίο ακτινολογικό έλεγχο.
– Πόνος
Αιμορραγία από το στομάχι (σε μικρή και χρόνια απώλεια αίματος συμπτώματα αναιμίας)
– Συμπτωματολογία γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης

Διάγνωση

– Ακτινολογικός έλεγχος (βαριούχο γεύμα)
– Ενδοσκόπηση οισοφάγου, στομάχου

Αντιμετώπιση

Η ολισθαίνουσα διαφραγματοκήλη συνήθως, (αν δεν έχει επιπλοκή), δε χρειάζεται θεραπεία. Αντιμετωπίζεται μόνο η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση αν συνυπάρχει.
Η παραοισοφαγική διαφραγματοκήλη επειδή μπορεί να προκαλέσει στραγγαλισμό του στομάχου πρέπει να αντιμετωπίζεται χειρουργικά.

Διαβάστε επίσης