ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ ΗΠΑΤΟΣ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Διαγνωστική εξέταση, με την οποία γίνεται λήψη δείγματος ηπατικού ιστού, με την βοήθεια ειδικής βελόνας βιοψίας, που εισάγεται στο ήπαρ μέσω του δέρματος.

Πως διενεργείται

– Διενεργείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο ιατρό, ηπατολόγο ή γαστρεντερολόγο.
– Απαιτείται συνήθως νοσηλεία και παρακολούθηση στο νοσοκομείο, για ένα περίπου 24ωρο.
– Ο ασθενής είναι ξαπλωμένος και γίνεται έγχυση τοπικού αναισθητικού στο σημείο της βιοψίας.
– Γίνεται εισαγωγή της βελόνας στο αναισθητοποιημένο μεσοπλεύριο διάστημα δεξιά, ενώ ο εξεταζόμενος καθοδηγείται να κρατήσει για λίγο την αναπνοή του.
– Λαμβάνεται το υλικό της ηπατικής βιοψίας, που είναι ένα κυλιδρικό τεμάχιο ήπατος, μήκους 2 εκ. και διαμέτρου 1 χιλ., η δε λήψη διαρκεί 1-2 “.
– Σε δύσκολες περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται λήψη από συγκεκριμένη, εντοπισμένη, παθολογική περιοχή του ήπατος, η βελόνα καθοδηγείται από την εικόνα του υπερηχογράφου ή του αξονικού τομογράφου.
– Το υλικό που λαμβάνεται, αποστέλλεται σε παθολογοανατομικό εργαστήριο για εξέταση.

Ενδείξεις

– Διόγκωση ήπατος και σπληνός, άγνωστης αιτιολογίας.
– Ανεξήγητα παθολογικά ευρήματα, από τις εξετάσεις ηπατικής βιοχημείας.
– Διάγνωση και σταδιοποίηση αλκοολικής νόσου του ήπατος.
– Φαρμακευτική ηπατίτιδα.
– Διάγνωση και παρακολούθηση χρόνιας ηπατίτιδας.
– Διάγνωση κίρρωσης ήπατος.
– Ενδοηπατική χολόσταση.
– Σε οποιαδήποτε χωροκατακτητική επεξεργασία του ήπατος που δίνει την εντύπωση καρκίνου.
– Πυρετός άγνωστης αιτιολογίας.
– Μετά από μεταμόσχευση ήπατος.

Αντενδείξεις

Σχετικές αντενδείξεις αποτελούν οι ακόλουθες καταστάσεις:
– Βαριά αιμορραγική διάθεση.
– Βαριά αναιμία.
– Περιτονίτιδα.
– Ύπαρξη πολύ μεγάλης ποσότητας ασκιτικού υγρού.
– Σοβαρού βαθμού απόφραξη του χοληφόρου δένδρου.
– Δεξιό υποδιαφραγματικό απόστημα.
– Φλεγμονή δεξιάς υπεζωκοτικής κοιλότητας.

Επιπλοκές

Οι μείζονες επιπλοκές, υπολογίζονται περίπου σε 2%.
Αιμορραγία από το ήπαρ, που μπορεί να εκδηλωθεί ακόμη και 15 ημέρες μετά.
– Δυσφορία ή πόνος στο δεξιό υποχόνδριο, με αντανάκλαση στον ώμο.
– Ρήξη διατεταμένου χοληφόρου αγγείου στην περιτοναική κοιλότητα, σε βαριά ενδοηπατική χολόσταση, (χολοπεριτόναιο).

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων

Οι περιορισμοί στη διαγνωστική ακρίβεια της μεθόδου προέρχονται από την:
– Ανάγκη ύπαρξης έμπειρου παθολογοανατόμου.
– Λήψη ανεπαρκούς υλικού βιοψίας.
– Αδυναμία διάκρισης του αιτίου της ηπατίτιδας.

Η βιοψία ήπατος πάντως, παραμένει σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο.

Διαβάστε επίσης