Το σύνδρομο της χρόνιας κόπωσης

Το σύνδρομο της χρόνιας κόπωσηςTo σύνδρομο της χρόνιας κόπωσης είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της ζωής στις μεγάλες πόλεις. Πολλοί συνάνθρωποί μας ξυπνούν κάθε πρωί με την αίσθηση ότι δεν έχουν ξεκουραστεί, με συνέπεια να αισθάνονται εξαντλημένοι και να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ημέρας. Αυτό όπως είναι φυσικό επηρεάζει αρνητικά την ψυχολογία τους, αυξάνει το άγχος τους και τελικά επιτείνει τα συμπτώματα. Το αποτέλεσμα είναι να καταφεύγουν σε πολυδάπανες εξετάσεις, σε ακριβές και ασαφείς θεραπείες, χωρίς ουσιαστικό όφελος και οι ασθενείς να γίνονται όλο και πιο απαισιόδοξοι όσον αφορά στην πορεία τους. Η αιτιολογία του συνδρόμου είναι άγνωστη, αν και έχουν ενοχοποιηθεί διάφοροι παράγοντες όπως ιοί, η κακή διατροφή, το στρες κ.α.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British Medical Journal την 17η Φεβρουαρίου, αναφέρει ότι, η εξήγηση των συμπτωμάτων από τον ιατρό με κατανοητούς όρους και η ενθάρρυνση του ασθενούς για κάποια προοδευτικά αυξανόμενη άσκηση, κυρίως στο σπίτι, μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της κατάστασής αυτών των ασθενών.

Συγκεκριμένα, συνολικά 148 ασθενείς με συμπτώματα συνδρόμου χρονίας κόπωσης, κατανεμηθήκαν τυχαία σε 4 ομάδες. Η ομάδα ελέγχου έλαβε μια καθορισμένη ιατρική θεραπεία. Οι υπόλοιπες ομάδες παρέμβασης έλαβαν ποικίλους βαθμούς θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης και της επεξήγησης των συμπτωμάτων και της ενθάρρυνσης για γυμναστική στο σπίτι.

Μετά από 1 χρόνο, το 69% των ασθενών στις ομάδες παρέμβασης παρουσίασαν βελτίωση της φυσικής τους λειτουργίας, σε σύγκριση με το 6% των ασθενών της ομάδας ελέγχου. Παρόμοιες βελτιώσεις παρουσιάστηκαν στους τομείς της κόπωσης, του ύπνου, της φυσικής αδυναμίας και της διάθεσης. Παράλληλα, η εξήγηση των συμπτωμάτων είχε ως αποτέλεσμα να πειστεί το 94% των ασθενών να αυξήσει τη δραστηριότητά του.

Το συμπέρασμα είναι ότι η ψυχολογική υποστήριξη, σε συνάρτηση με κάποια αυξημένη σωματική δραστηριότητα, βοηθούν τους ασθενείς με σύνδρομο χρονίας κόπωσης να ξεπεράσουν πιο γρήγορα τα συμπτώματά τους.

Διαβάστε επίσης