ΣΥΝΔΡΟΜΟ BRUGADA

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Πρόκειται για μία γενετική ανωμαλία της καρδιάς που, χωρίς να υπάρχει μια εμφανής εξωτερική ανωμαλία, προδιαθέτει σε επικίνδυνες κοιλιακές ταχυκαρδίες.

Κλινική εικόνα

Οι ταχυκαρδίες συνήθως εμφανίζονται σε κόπωση και σε έντονο stress και προκαλούν αίσθημα παλμών, απώλεια αισθήσεων, μέχρι και αιφνίδιο θάνατο.

Διάγνωση

Σε απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα (εκτός ταχυκαρδίας) υπάρχουν συνήθως χαρακτηριστικές αλλοιώσεις. Επί υποψίας ενδείκνυται περαιτέρω έλεγχος με Holter και ηλεκτροφυσιολογική μελέτη.

Αντιμετώπιση

Γίνεται με την χορήγηση αντιαρρυθμικών φαρμάκων και κυρίως με την τοποθέτηση αυτόματου εμφυτεύσιμου απινιδωτή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Κακή. Υπάρχει κίνδυνος αιφνιδίου θανάτου.
Συνιστάται έλεγχος συγγενών 1ου βαθμού

Διαβάστε επίσης