ΣΤΗΘΑΓΧΗ PRINZMETAL

Άλλες ονομασίες

Αγγειοσυσπαστική στηθάγχη

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι μία ειδική μορφή ασταθούς στηθάγχης που πρωτοπεριέγραψε ο Printzmetal και συνεργάτες του 1959 η οποία χαρακτηριστικά έχει επί πόνου στο ηλεκτροκαρδιογράφημα εικόνα οξέος εμφράγματος χωρίς όμως να είναι έμφραγμα, μονίμη δηλαδή βλάβη, νέκρωση.

Παθογένεια

Ενώ στις άλλες μορφές ασταθούς στηθάγχης τον κύριο ρόλο έχει η «ρήξη» κάποιας πλάκας – βλάβης στα στεφανιαία και η δημιουργία θρόμβωσης, εδώ τον κύριο ρόλο παίζει ο σπασμός του στεφανιαίου αγγείου. Πρόκειται δηλαδή για απότομη, μεγάλη μείωση της διαμέτρου ενός στεφανιαίου αγγείου που ελαττώνοντας την ροή αίματος προκαλεί μυοκαρδιακή ισχαιμία.

ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Εδώ εμπλέκονται πολλοί παράγοντες όπως η υπερευαισθησία των αγγείων ορισμένων ανθρώπων, σε κάποια ερεθίσματα (όπως π.χ. το ψύχος), κάποια μορφή δυσλειτουργίας του νευρικού συστήματος στο επίπεδο των στεφανιαίων αγγείων, το κάπνισμα, η υπομαγνησιαιμία, και τέλος η χρήση κοκαϊνης.

Κλινική εικόνα

Συνήθως εμφανίζεται σε νεαρότερα άτομα, καθ’ υπεροχήν γυναίκες, και κυρίως νυκτερινές ώρες (μεσάνυχτα έως 8 πμ). Εχει συμπτώματα ασταθούς στηθάγχης αλλά με καρδιογραφικά χαρακτηριστικά εμφράγματος χωρίς όμως η εξέλιξη του συνδρόμου αυτού να μοιάζει με έμφραγμα(εύκολη υποχώρηση των συμπτωμάτων και των σημείων από το καρδιογράφημα με τη συνήθη φαρμακευτική αγωγή και απουσία ενζύμων, ουσιών δηλαδή που παρουσιάζονται στο αίμα μετά το έμφραγμα και υποδηλώνουν νέκρωση μυοκαρδίου).

Διάγνωση

Τίθεται από την κλινική εικόνα, το χαρακτηριστικό καρδιογράφημα καθώς και από ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις όπως η δοκιμασία εργονοβίνης και ακετυλοχολίνης κατά τη διάρκεια της στεφανιογραφίας που προκαλούν σπασμό των στεφανιαίων αγγείων καθώς και η δοκιμασία υπεραερισμού, όπου μετά από γρήγορη και βαθειά αναπνοή μπορεί να προκληθεί στηθάγχη Prinzmetal.

Αντιμετώπιση

Είναι συνήθως φαρμακευτική αγωγή με νιτρώδη που χρησιμοποιούνται και στις άλλες μορφές στηθάγχης αλλά κυρίως με φάρμακα της κατηγορίας των ανταγωνιστών ασβεστίου (όπως π.χ. η διλτιαζέμη). Προσοχή εδώ δεν ωφελεί το by-pass και η αγγειοπλαστική εκτός και εάν η στεφανιογραφία αποκαλύψει βλάβες στα στεφανιαία αγγεία που προκαλούν σπασμό στην γειτονική της βλάβης περιοχής και οι οποίες τότε αντιμετωπίζονται με τις παραπάνω μεθόδους.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Πολλοί ασθενείς περνούν μία φάση με πολλά στηθαγχικά επεισόδια 5-6 μήνες από την πρώτη εμφάνιση, με εξαίρετη όμως επιβίωση (90-97%) στα 5 χρόνια. Μπορεί να ακολουθήσει περίοδος ύψεσης για πολλά χρόνια έως ότου κάνει την επανεμφάνισή της.

Διαβάστε επίσης