ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι παροξυσμός ήπιου ή έντονου πόνου στον θώρακα που προκαλεί δυσφορία ,συνήθως οφείλεται σε στεφανιαία νόσο και δεν προκαλεί μόνιμη βλάβη στο μυοκάρδιο, έμφραγμα δηλαδή, αλλά είναι αναστρέψιμη.

Παθογένεια

Η στηθάγχη προκαλείται από παροδική ισχαιμία του μυοκαρδίου (κακή δηλαδή αιμάτωση) που οφείλεται σε διαταραχή του ισοζύγιου προσφορά – ζήτηση του μυοκαρδίου σε αίμα και οξυγόνο. Αυτό συνηθέστερα συμβαίνει όταν ή αυξάνονται οι ανάγκες της καρδιάς σε οξυγόνο και αίμα π.χ. κατά την σωματική προσπάθεια και την έντονη συγκίνηση ή όταν μειώνεται η παροχή αίματος και οξυγόνου στην καρδιά π.χ. σε οξεία απόφραξη του αυλού του στεφανιαίου αγγείου. Ετσι αντίστοιχα έχουμε δύο κλινικές εικόνες την σταθερή στηθάγχη προσπαθείας και την ασταθή στηθάγχη.

Διαβάστε επίσης