ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΑΣΤΑΘΗΣ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Ετσι χαρακτηρίζεται η στηθάγχη όταν οι κρίσεις είναι ανεξάρτητες από σωματική προσπάθεια ή συγκίνηση ή άλλο εκλυτικό παράγοντα.

Παθογένεια

Η ασταθής στηθάγχη έχει εντελώς διαφορετικό, μηχανισμό από την σταθερή. Εδώ προϋπόθεση είναι η ρήξη μιάς αθηρωματικής πλάκας, μιάς δηλαδή από τις πλάκες που στενεύουν ή αποφράσσουν τα στεφανιαία αγγεία. Τότε στο σημείο που γίνεται η ρήξη δημιουργείται θρόμβος αίματος ο οποίος αποφράσσει περισσότερο το αγγείο μειώνοντας τη ροή αίματος μέσα σε αυτό, προκαλώντας δηλαδή στηθάγχη από μειωμένη προσφορά οξυγόνου – αίματος.

Κλινική εικόνα

Η ασταθής στηθάγχη έρχεται συνήθως κατά την ανάπαυση ή τον ύπνο. Συνήθως διαρκεί περισσότερο από 30 λεπτά και είναι σοβαρότερης μορφής. Οταν παραταθεί πολύ μπορεί να οδηγήσει και σε έμφραγμα οπότε ονομάζεται και προεμφραγματική στηθάγχη.

Διάγνωση

Η διάγνωση τίθεται και εδώ με το ιστορικό και το ηλεκτροκαρδιογράφημα επί πόνου με την διαφορά όμως ότι εδώ απαγορεύεται άμεσα η διενέργεια δοκιμασίας κόπωσης λόγω ακριβώς της σοβαρότητας της πάθησης. Αλλωστε συνήθως κατά την κρίση ασταθούς στηθάγχης υπάρχουν τόσο χαρακτηριστικές αλλαγές στο ηλεκτροκαρδιογράφημα που η δοκιμασία κόπωσης περιττεύει.

Αντιμετώπιση

Μετά την σταθεροποίηση της κλινικής εικόνας γίνεται εάν είναι δυνατόν στεφανιογραφία και περαιτέρω αντιμετώπιση των βλαβών. Κατά την διάρκεια της κρίσης συνήθως είναι απαραίτητη εισαγωγή σε νοσοκομείο και η χορήγηση ενδοφλέβιας φαρμακευτικής αγωγής (ενδοφλέβια νιτρώδη και ηπαρίνη που σαν αντιπηκτικό διαλύει τον θρόμβο που προκάλεσε την ασταθή στηθάγχη, καθώς και άλλα).

ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Η ασταθής στηθάγχη είναι συνώνυμη με σοβαρή στεφανιαία νόσο. Σε ένα ποσοστό 50-75% υπάρχει ένα ή περισσότερα επεισόδια ασταθούς στηθάγχης που προηγούνται ενός εμφράγματος.

Διαβάστε επίσης