ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΣΤΑΘΕΡΗ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζονται οι κρίσεις στηθαγχικού πόνου που εμφανίζονται μόνο όταν υπάρχει ένας εκλυτικός παράγοντας που αυξάνει τις ανάγκες του μυοκαρδίου σε αίμα όπως η σωματική προσπάθεια, η συγκίνηση, το κρύο, το πλούσιο και βαρύ γεύμα ή ακόμη και η σεξουαλική δραστηριότητα.

Πρόληψη

Μπορούμε να καταλάβουμε εγκαίρως την έλευση μίας τέτοιας, στηθαγχικής κρίσης και να την προλάβουμε ελαττώνοντας την σωματική προσπάθεια ή αποφεύγοντας το κρύο

Κλινική εικόνα

Η στηθαγχική κρίση είναι θωρακικός πόνος ή δυσφορία με μεγαλύτερη ένταση συνήθως πίσω από το στέρνο ή και λίγο αριστερότερα. Καμμία φορά η μεγαλύτερη εντόπιση του πόνου είναι στα χέρια, τους αγκώνες, τους καρπούς ιδιαίτερα στο αριστερό χέρι ή ακόμη και σε πιο απομακρυσμένα σημεία όπως ο τράχηλος, ο αυχένας ή η κάτω γνάθος (σαγόνι). Η κρίση αυτή διαρκεί συνήθως 3-5 λεπτά και υποχωρεί άμεσα με τη λήψη ενός υπογλώσιου νιτρώδους. Χαρακτηριστικό δε είναι ότι συνήθως ο ασθενής περιγράφοντας τα συμπτώματα φέρνει την γροθιά του στο στέρνο.

Διάγνωση

Η διάγνωση τίθεται με την περιγραφή των συμπτωμάτων, την επαναληπτικότητα αυτών (π.χ. κάθε φορά που θα περπατήσει 200-300 μέτρα εμφανίζεται στηθάγχη) και από το ηλεκτροκαρδιογράφημα εάν αυτό βέβαια γίνει επί πόνου. Οταν δε το ιστορικό, μας βάλει την υποψία στηθάγχης χρησιμοποιούμε τη δοκιμασία κόπωσης για να προκαλέσουμε στηθάγχη και να την καταγράψουμε.

Αντιμετώπιση

Οταν με τη δοκιμασία κόπωσης τεθεί η διάγνωση στηθάγχης τότε εάν πρόκειται περί νέου ή δραστήριου ατόμου τότε γίνεται στεφανιογραφία και περαιτέρω αντιμετώπιση με φάρμακα, αγγειοπλαστική ή by – pass ενώ αν πρόκειται για ασθενή με περιορισμένες δυνατότητες (π.χ. ασθενής άνω των 80 ετών με μειωμένη φυσική δραστηριότητα) συνιστάται συντηρητική, φαρμακευτική αγωγή.

Διαβάστε επίσης