Εφαρμογή μάλαξης Proshauer

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Πρόκειται για μορφή μάλαξης που συντονίζεται με τον κύκλο της αναπνοής και αναπτύχθηκε από την Magda Proshauer, πρωτοπόρο της αποκαλούμενης “θεραπεία δια της αναπνοής”.

Ενδείξεις

Η μάλαξη αυτή έχει σχεδιαστεί προκειμένου να αυξήσει την εμπιστοσύνη του ανθρώπου στην αναπνοή του και όταν εφαρμοστεί σωστά του δίνει το αίσθημα ότι έχει κάνει εσωτερικά μάλαξη, μέσω της ίδιας του της αναπνοής.

Αντενδείξεις

Δεν αναφέρονται αντενδείξεις σε αυτό τον τύπο μάλαξης.

Διενέργεια

Η μάλαξη αυτή εφαρμόζεται από γνώστες της μεθόδου και έχει να κάνει με την αναπνοή του ανθρώπου.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Δεν αναφέρονται παρενέργειες στη μάλαξη αυτή.

Διαβάστε επίσης