Ε.Ε: Εφαρμογή της οδηγίας για τους γενετικά μεταλλαγμένους οργανισμούς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη, προς την Ελλάδα και άλλα εννέα κράτη μέλη, επειδή δεν έχουν ενημερώσει, όπως όφειλαν, την Επιτροπή για τη διαδικασία ενσωμάτωσης στην εθνική τους νομοθεσία της κοινοτικής οδηγίας για την εργαστηριακή χρήση γενετικά τροποποιημένων μικροοργανισμών.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε αιτιολογημένη γνώμη προς τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Αυστρία.

Σχολιάζοντας την απόφαση αυτή, η αρμόδια για το περιβάλλον επίτροπος κ. Μαργκότ Βάλστρομ δήλωσε: ‘Θεωρώ ιδιαίτερα απογοητευτικό το γεγονός ότι, περισσότερο από έξι μήνες μετά την προθεσμία που είχε οριστεί, τόσο πολλά κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη θέσει σε εφαρμογή αυτή την ευρείας προβολής οδηγία’.

Στόχος της οδηγίας 98/81/ΕΚ, που αντικαθιστά την προηγούμενη οδηγία 90/219/ΕΟΚ, είναι να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία με την τρέχουσα διεθνή πρακτική και κυρίως να προσαρμόσει καλύτερα τις διοικητικές διαδικασίες και τις απαιτήσεις κοινοποίησης για τους πραγματικούς κινδύνους που συνεπάγεται η εργαστηριακή χρήση γενετικά τροποποιημένων μικροοργανισμών. Προβλέπονται ακόμη πρόσθετα μέτρα περιορισμού και ελέγχου που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Σημειώνεται ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν δίμηνη διορία, προκειμένου να θεσπίσουν τα απαιτούμενα μέτρα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους με βάση την οδηγία. Εάν τα κράτη μέλη δεν απαντήσουν ή εάν η απάντησή τους δεν είναι ικανοποιητική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δικαίωμα να προσφύγει εναντίον τους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Διαβάστε επίσης