Εφαρμογή χημικών θερμών επιθεμάτων

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Πρόκειται για μέθοδο θερμοθεραπείας μέσω μετάδοσης υγρής θερμότητας στην περιοχή την οποία εφαρμόζεται. Αυτή η υγρή μορφή θερμότητας είναι επιφανειακή, αλλά μπορεί να φτάσει στους υποκείμενους ιστούς με μεγάλη ταχύτητα.

Ενδείξεις

Τα χημικά θερμά επιθέματα ενδείκνυνται σε υποξείες και χρόνιες φλεγμονές, αλλά αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και κάποια μορφή ηλεκτροθεραπείας πάντα εφαρμόζονται πριν από αυτήν.

Αντενδείξεις

Τα θερμά χημικά επιθέματα αντενδείκνυνται σε μολυσμένες δερματικές περιοχές, σε οξείες φλεγμονώδεις καταστάσεις και τραυματισμούς καθώς και σε περιπτώσεις όπου το βάρος του θερμού επιθέματος ενοχλεί.

Διενέργεια

Η μέθοδος διενεργείται με την εφαρμογή ειδικών ασκών, οι οποίοι γεμίζονται με ζελέ σιλικόνης ή παραφίνης και στη συνέχεια εμβυθίζονται σε θερμό νερό, που βρίσκεται σε ειδικές συσκευές θέρμανσής. Τοποθετούνται πάνω στην επιθυμητή περιοχή και διατηρούν τη θερμοκρασία τους τουλάχιστον για μισή ώρα μετά.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Δεν υπάρχουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις, όταν λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι αντενδείξεις της μεθόδου.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση