Επιδράσεις από την έλλειψη κίνησης και την προπόνηση Fitness

Η υποκινητικότητα προκαλεί αδυναμία απόδοσης του οργανισμού. Στους μύες παρατηρούνται ατροφίες και αδυναμίες. Σημαντικό πρόβλημα δημιουργούν οι ατροφικοί μύες του κορμού οι οποίοι αδυνατούν να συγκρατήσουν επαρκώς τη σπονδυλική στήλη και οδηγούν στις γνωστές παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης και τις λανθασμένες θέσεις του σώματος, που με τη σειρά τους προκαλούν αυξημένες επιβαρύνσεις και εκφυλιστικές επιδράσεις στους σπονδύλους.

Τα συμπτώματα αυτά έχουν φυσικά αρνητικές επιδράσεις στο θώρακα και στα όργανα που αυτός περικλείει. Στους αγύμναστους μύες η ανάπτυξη των τριχοειδών αγγείων είναι ελλιπής και έτσι η παροχή οξυγόνου στους ιστούς είναι μειωμένη. Η καρδιά γίνεται αδύναμη, χαρακτηρίζεται ως καρδιά «γραφείου» και είναι αναγκασμένη να εργάζεται αντιοικονομικά με υψηλή συχνότητα, όπου καταναλώνονται υπερβολικές ποσότητες οξυγόνου και μειώνονται έτσι τα αποθέματα των στεφανιαίων αγγείων. Η κατάσταση αυτή δεν απέχει πολύ από την ανεπάρκεια. Σε ανθρώπους που γυμνάζονται είναι πολύ σπάνια τα συμπτώματα στεφανιαίας υποξίας και καρδιακής ανεπάρκειας, ενώ αντίθετα οι αγύμναστοι τείνουν σε στεφανιαία ανεπάρκεια, μια από τις συχνότερες παθήσεις των ημερών μας. Η υποκινητικότητα προκαλεί ταυτόχρονα ατροφία ολόκληρου του αναπνευστικού συστήματος ( μείωση της αναπνευστικής οικονομίας, κυψελιδικού αερισμού, μερικής πίεσης οξυγόνου ), με αποτέλεσμα τη μειωμένη παροχή οξυγόνου στα κύτταρα και τα όργανα. Η υποξία που προκαλεί η υποκινητικότητα έχει αρνητικές επιδράσεις στο αίμα και οδηγεί σε μείωση των ερυθρών αιμοσφαιρίων, της αιμοσφαιρίνης και της ικανότητας μεταφοράς οξυγόνου. Τέλος επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα του φυτικού νευρικού συστήματος και τη βιοχημική ικανότητα των ορμονικών αδένων.

Διαβάστε επίσης