Οι ευεργετικές επιδράσεις του Ελαιόλαδου στη γαστρεντερική οδό

Στα πλαίσια του 7oυ Προγράμματος Προώθησης για την Κατανάλωση του Ελαιολάδου, πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση η εταιρία Eurosciences Communication σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ερευνών για την Αρτηριοσκλήρωση στο Πανεπιστήμιο Munster της Γερμανίας παρουσίασε τις ευεργετικές επιδράσεις του ελαιόλαδου στις μεταβολικές λειτουργίες της γαστρεντερικής οδού.

Από τις υπάρχουσες μελέτες για τη σχέση μεταξύ της πρόσληψης διατροφικών λιπαρών και της φυσιολογίας και παθοφυσιολογίας της γαστρεντερική οδού, προκύπτουν στοιχεία που υποστηρίζουν ότι η υψηλή πρόσληψη μονοακόρεστων λιπαρών οξέων επιδρά ευεργετικά στην γαστρεντερική οδό με τη μείωση της έκκρισης γαστρικού οξέος και της αποτροπής της πάθησης του χολόλιθου.

Οι επιδράσεις της σύνθεσης των διατροφικών λιπαρών σε άλλες γαστρεντερικές παθήσεις, όπως η παλίνδρομη οισοφαγίτιδα ή η δυσκοιλιότητα, δεν έχουν αξιολογηθεί πλήρως. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες μελέτες οι οποίες υποδεικνύουν η πλούσια σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα διατροφή έχει επιπλέον ευνοϊκές επιδράσεις.

Οι Barltrop και Oppe παρατήρησαν σε βρέφη ότι το ελαιόλαδο απορροφάται ποσοτικώς περισσότερο από το βούτυρο . Ο Ballesta και οι συνεργάτες του απέδειξαν ότι σε σκύλους το ελαιόλαδο βελτιώνει τη χώνευση και τη μεταβολική ενεργοποίηση της διατροφικής πρωτεΐνης.

Επιπλέον, ορισμένες αρχικές μελέτες για τις επιδράσεις του ελαιόλαδου ή του ολεϊκού οξέος σε σχέση με τη γαστρεντερική κινητικότητα και τη γαστρική εκκένωση, δείχνουν ότι σε σύγκριση με γεύματα πλούσια σε ακόρεστα λιπαρά οξέα, τα γεύματα που είναι πλούσια σε ολεϊκό οξύ καθυστερούν τη γαστρική εκκένωση, και έτσι υποστηρίζουν την αποθεματική λειτουργία του στομάχου.

Οι Spiller et al. περιέγραψαν μια επιταχυνόμενη μετακίνηση του παχέος εντέρου όταν προστέθηκε ολεϊκό οξύ στα δοκιμαστικά γεύματα. Ωστόσο, δεν συνέκριναν το ολεϊκό οξύ με άλλα λιπαρά οξέα, οπότε δεν αποδείχθηκε εάν η επίδραση αυτή ισχύει για τα λιπαρά γενικώς ή εάν αποτελεί συγκεκριμένο στοιχείο των μονοακόρεστων λιπαρών οξέων.

Συμπερασματικά, παρόλο που πολλά ερωτήματα παραμένουν ακόμη ανοιχτά, υπάρχει ένα σώμα στοιχείων που υποδεικνύουν ότι η κατανάλωση ελαιόλαδου έχει ευεργετικές επιδράσεις στις διαφορετικές μεταβολικές λειτουργίες της γαστρεντερικής οδού.

Διαβάστε επίσης