Μηνιγγίτιδα

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι η φλεγμονή και των τριών συνήθως μηνίγγων του εγκεφάλου

Παθογένεια

Είναι αιματογενής ή από επινέμηση (εσω ωτίτιδα, πανοφθαλμίτιδα, οπισθοβολβικά αποστήματα, σηπτικά τραύματα κεφαλής)

Κλινική εικόνα

Πυρετός, υπερέκταση, δυσκαμψία, ή ακαμψία τραχήλου, έμετος, ανορεξία, διαταραχές από εγκεφαλικές συζυγίες, επιληπτικές κρίσεις, οπισθότονος, υπερέκταση των προσθίων άκρων.

Διάγνωση

Από το ιστορικό, την κλινική εικόνα, την εξέταση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού

Αντιμετώπιση

Μεγάλες δόσεις και για μεγάλο χρονικό διάστημα, αντιβιοτικών είναι η θεραπεία εκλογής (χλωραμφενικόλη, σουλφοναμίδες με τριμεθοπρίμη, τετρακυκλίνες, πενικιλλίνη).

Πρόγνωση

Είναι πάντοτε επιφυλακτική.

Διαβάστε επίσης