Οδηγίες του ΕΟΦ σχετικά με το νέο εμβόλιο για την μηνιγγίτιδα C

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων με αφορμή πρόσφατες αναφορές και ερωτήματα του κοινού σχετικά με το νέο εμβόλιο για τη μηνιγγίτιδα σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το “MENINGITEC” είναι ένα νέο εμβόλιο μηνιγγιτιδόκοκκου ομάδας C. Εγκρίθηκε για πρώτη φορά στην Αγγλία τον Οκτώβριο του 1999 και πρόσφατα σε αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στην Ελλάδα εγκρίθηκε το Σεπτέμβριο του 2000 με τις δεσμεύσεις της διερεύνησης της αναγκαιότητας για αναμνηστικό εμβολιασμό και της συστηματικής υποβολής στοιχείων αναφορικά με ανεπιθύμητες ενέργειες.

Το εμβόλιο “MENINGITEC” αναφέρει ο ΕΟΦ, χορηγείται μόνο ενδομυϊκά, ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση παιδιών από την ηλικία των 2 μηνών, εφήβων και ενηλίκων για την πρόληψη της διεισδυτικής νόσου, που προκαλείται από τη Neisseria meningitidis του ορότυπου ομάδας C. Το εμβόλιο αυτό προσφέρει προστασία μόνο κατά του Neisseria meningitidis ομάδας C. Δεν προφυλάσσει κατά άλλων ομάδων Nissseria meningitidis ή άλλων παθογόνων αιτίων που προκαλούν μηνιγγίτιδα ή σηψαιμία.

Η χορήγηση του εμβολίου πρέπει να γίνεται υπό ιατρική παρακολούθηση με βάση τις αποδεκτές σε κοινοτικό επίπεδο οδηγίες που περιλαμβάνονται στην περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών για το χρήστη που έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΦ. Επισημαίνεται ότι, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε αρκετές άλλες χώρες, είναι ήδη εγκεκριμένα τα μηνιγγιτιδοκοκκικά εμβόλια: “VACCIN MENINGOCOCCIQUE MERIΕUX” (ορότυποι A & C) και MENOMUNE” (ορότυποι A, C, W, Y). Γενικά ο εμβολιασμός για τη μηνιγγίτιδα απαιτεί συνεχή κλινική επαγρύπνηση για την πιθανή εμφάνιση παρεμπίπτουσας μηνιγγίτιδας.

Διαβάστε επίσης