Νόμος των Ομοίων

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Ο θεμελειώδης νόμος της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής που αναφέρει ότι ‘τα όμοια των ομοίων εισίν ιάματα’ (Similia Similbus Curentur).

Η ανάλυση αυτού του νόμου λέει ότι μία ουσία (από το ζωϊκό, το φυτικό ή το ορυκτό βασίλειο) που μπορεί να προκαλέσει ένα σύνολο συμπτωμάτων σε έναν υγιή οργανισμό, μπορεί να κινητοποιήσει θεραπευτικά κάποιον ασθενή ο οποίος παρουσιάζει όμοια συπτωματολογία, βοηθώντας τον ακριβώς στα σημεία εκείνα (‘όμοια’) τα οποία πάσχουν (‘πάθος’).

Το πρώτο δεδομένο πάνω στο οποίο βασίστηκε αυτός ο νόμος στη σύγχρονη ιστορία της Ομοιοπαθητικής, είναι η παρατήρηση του S.Hahnemann ότι η χρήση κινίνης σε υγιείς ανθρώπους προκαλεί μία συμπτωματολογία η οποία θυμίζει την ελονοσία (ρίγος, πυρετό κάθε 3-4 ημέρες, έντονη καταβολή, κλπ), την ασθένεια ακριβώς την οποία η κινίνη θεραπεύει αποτελεσματικά.

Διαβάστε επίσης