Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική

Η ιστορία της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Η Ομοιοπαθητική Ιατρική είναι ένα θεραπευτικό σύστημα με βαθειές ρίζες στην ιστορία της Ιατρικής, που αντιμετωπίζει τον ’νθρωπο σαν ένα αδιαίρετο ψυχοσωματικό σύνολο. Τα πρώτα…

ΠερισσότεραΕισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική

Hahnemann Samuel

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Γερμανός Ιατρός (1755 - 1843), θεμελειωτής της σύγχρονης ιστορίας της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής. Μετά το τέλος των ιατρικών του σπουδών και απογοητευμένος από τον τρόπο εξάσκησης της…

ΠερισσότεραHahnemann Samuel

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Είναι ένα ιατρικό θεραπευτικό σύστημα που ασχολείται με τον άνθρωπο σαν μία ενιαία ψυχική, διανοητική και σωματική ολότητα. Η βασική αρχή της Ομοιοπαθητικής είναι ο Νόμος…

ΠερισσότεραΟμοιοπαθητική Ιατρική

Όργανον

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Μνημειώδες έργο του S. Hahnemann (με πλήρη τίτλο: Όργανον της Θεραπευτικής Τέχνης) που αποτελείται από 219 παραγράφους με όλους τους νόμους και τις αρχές που διέπουν…

ΠερισσότεραΌργανον

Νόμος των Ομοίων

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Ο θεμελειώδης νόμος της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής που αναφέρει ότι 'τα όμοια των ομοίων εισίν ιάματα' (Similia Similbus Curentur). Η ανάλυση αυτού του νόμου λέει ότι μία…

ΠερισσότεραΝόμος των Ομοίων