Ομοιοπαθητική Ιατρική

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι ένα ιατρικό θεραπευτικό σύστημα που ασχολείται με τον άνθρωπο σαν μία ενιαία ψυχική, διανοητική και σωματική ολότητα. Η βασική αρχή της Ομοιοπαθητικής είναι ο Νόμος των Ομοίων.

Η Ομοιοπαθητική Ιατρική είναι ένα ολοκληρωμένο διαγνωστικό και θεραπευτικό σύστημα με απόλυτα καθορισμένους νόμους και αρχές και απευθύνεται σε κάθε οργανισμό που πάσχει, ανεξάρτητα από το νόσημά του. Θεραπεύει δηλαδή τον ασθενή σαν σύνολο και όχι μόνον τα επιμέρους συμπτώματά του. Αντιμετωπίζει πάντα τον οργανισμό σαν ένα ενιαίο ψυχοσωματικό σύνολο.

Οι πρώτες αρχές του συστήματος αυτού περιγράφονται στα πανάρχαια Αγιουρβεδικά κείμενα των Ινδιών από το 6,000 π.Χ. Ο Ιπποκράτης επίσης περιγράφει πολλές θεραπευτικές μεθόδους με Ομοιοπαθητική. Η σύγχρονη περίοδος της Ομοιοπαθητικής ξεκινάει στα τέλη του 18ου αιώνα από τον Γερμανό ιατρό Samuel Hahnemann ο οποίος παρουσιάζει εξαιρετικά δομημένες τις βασικές αρχές του συστήματος (κυρίως στα έργα του’ Όργανον’ και ‘Materia Medica’) και ολοκληρώνεται με την σε βάθος ανάλυση του James T. Kent στις αρχές του 20ου αιώνα. Κορυφαία μορφή σήμερα στον κόσμο είναι ο Έλληνας ομοιοπαθητικός Γιώργος Βυθούλκας, που τιμήθηκε μάλιστα με το ‘Εναλλακτικό βραβείο Νόμπελ’ το 1997.

Διαβάστε επίσης