Κύστεις ανατολής

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Οι κύστεις ανατολής είναι κύστεις (σάκοι γεματοι υγρό μέσα στο κόκαλο) που σχηματίζονται λίγο πριν την εμφάνιση ενός δοντιού στο στόμα (ανατολή), μεταξύ της μασητικής επιφάνειας του δοντιού που πρόκειται να ανατείλει και των ούλων, εμποδίζοντας έτσι την ανατολή του.

Παθογένεια

Οι κύστεις ανατολής δεν μπορεί να θεωρηθούν παθολογική κατάσταση, καμιά φορά όμως εμποδίζουν την ανατολή του δοντιού που καλύπτουν στο στόμα. Σχηματίζονται σε παιδικά (νεογιλά) δόντια και στους γομφίους.

Κλινική εικόνα

Οι κύστεις αυτές εμφανίζονται σαν μικρές διογκώσεις με κυανό χρώμα στην περιοχή των ούλων που αναμένεται να εμφανισθεί κάποιο νέο δόντι.

Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται με βάση την κλινική εικόνα.

Αντιμετώπιση

Η απλή διάνοιξη της κύστης προκειμένου να διευκολυνθεί η ανατολή του δοντιού είναι η θεραπεία επιλογής. Καμιά φορά η διάνοιξη αυτή γίνεται τυχαία λόγω κάποιου τραυματισμού.

Διαβάστε επίσης