ΒΡΟΓΧΟΓΕΝΕΙΣ ΚΥΣΤΕΙΣ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Οι βρογχογενείς κύστεις του μεσοθωρακίου αποτελούν καλοήθεις όγκους που αναπτύσσονται συχνότερα στο άνω και μέσο μεσοθωράκιο. Συνήθως διαγιγνώσκονται στη βρεφική και παιδική ηλικία αν και σημαντικό ποσοστό αυτών παραμένουν αδιάγνωστες μέχρι την νεαρή ενήλικη ζωή. Συμπτώματα εμφανίζονται στο 50% των περιπτώσεων και αφορούν κυρίως απόφραξη των αεραγωγών λόγω του μεγάλου μεγέθους των κύστεων ή επιμόλυνσή τους. Η θεραπεία συνίσταται στη χειρουργική εξαίρεσή τους και η πρόγνωση είναι άριστη.

Διαβάστε επίσης