Κύστεις του προστάτη

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Οι κύστεις του προστάτη διακρίνονται σε ενδοπροστατικές και παραπροστατικές και παρατηρούνται στο όργανο αυτό σε συνδυασμούς με την υπερπλασία, την προστατίτιδα και τα αποστήματα του προστάτη.

Παθογένεια

Οι ενδοπροστατικές είναι αποτέλεσμα υπερπλασίας του αδενικού ιστού, αύξησης των εκκρίσεων, και κατακράτησης του εκκρίματος.
Οι παραπροστατικές είναι εμβρυικό υπόλειμμα και αναπτύσσονται λόγω υπεροιστρογοναιμίας.
Και οι δύο μορφές κύστεων μπορεί να επιμολυνθούν από βακτήρια και να μετετραπούν σε πυώδεις συλλογές.

Κλινική εικόνα

Παρατηρούνται συμπτώματα από το ουροποιητικό, όπως συχνουρία, δυσουρία, ακράτεια και σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται κατακράτηση ούρων. Από το πεπτικό σύστημα παρατηρούνται επεισόδια κοπρόστασης ή τεινεσμών. Τέλος από το κινητικό μπορεί να παρατηρηθεί δυσκινησία ή πάρεση των οπισθίων άκρων. Πολύ χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι η έντονη πυουρία.

Διάγνωση

Η ψηλάφιση και η υπερηχοτομογραφία συμβάλουν στη διάγνωση της νόσου.

Αντιμετώπιση

Η θεραπεία της νόσου είναι βασικά χειρουργική.

Διαβάστε επίσης