Λοίμωξη απο κυτταρομεγαλοιό

Άλλες ονομασίες

Λοίμωξη απο μεγαλοκύτταροιό.

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Λοίμωξη απο τον κυτταρομεγαλοιό της ομάδας του έρπητα.

Παθογένεια

1% των νεογνών είναι μολυσμένα με τον ιό. Εξαπλώνεται με επαναλαμβανόμενη η παρατεταμένη στενή επαφή όπως στα κέντρα καθημερινής φροντίδας, την αφροδίσια μετάδοση, τις μεταγγίσεις. Ο ιός παραμένει επ αόριστον στους ιστούς του ξενιστή και μπορεί να επανενεργοποιηθεί κατά την διάρκεια της ανοσοκαταστολής.

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ιός μεταδίδεται φυσικά και με μεταμόσχευση. Το μολυσμένο μόσχευμα είναι δυνατόν να απειλήσει την ζωή του μεταμοσχευμένου σε ορισμένες περιπτώσεις οροαρνητικών ληπτών.

Πρόληψη

Γίνεται με την χρήση οροαρνητικού αίματος και οργάνων για οροαρνητικούς λήπτες. Στους λήπτες μοσχεύματος χορηγείται υπεράνοση γ σφαιρίνη και ακυκλοβίρη προληπτικά.

Κλινική εικόνα

Σε ανοσοεπαρκείς ξενιστές η μόλυνση σπανίως προκαλεί νόσο. Σε ανοσοανεπαρκείς (μεταμοσχευμένους, πάσχοντες απο AIDS) προκαλεί πυρετό, ηπατίτιδα, αμφιβληστροειδίτιδα, πνευμονία και μπορεί να απειλεί την ζωή. Κατά την διάρκεια της ενδομητρίου ζωής προσβάλλει το εμβρυο και συχνά μπορεί να προκαλέσει προβλήματα.

Διάγνωση

Με ανίχνευση αντισωμάτων στο αίμα, αλλά και αντιγόνου του ιόυ στο αίμα και στα ούρα. Μερικές φορές μπορεί να αποβεί θετική η καλλιέργεια του ιού.

Αντιμετώπιση

Χορηγείται το ειδικό αντιιικό φάρμακο γκανσικλοβίρη.

Διαβάστε επίσης